Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden er den lokale kulturaktøren får mest over statsbudsjettet. Senteret fikk bevilget 12.410.000 kroner i 2017. Forslaget i statsbudsjett for 2018 er 12.680.000 kroner. Det betyr en oppgang på 270.000 kroner.

Dissimilis som har sitt kompetansesenter og sentraladministrasjon i Bærum, fikk i 2017 bevilget 4.140.000 og forslaget for 2018 er 4.230.000. En oppgang på 90.000 kroner.

Organisasjonen jobber for at mennesker med utviklingshemming skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker.

– Som forventet

Museene i Akershus (MiA) som Asker Museum, Oslofjordmuseet, Lommedalsbanen og Grinimuseet er en del av, fikk heller ingen reell økning i statsbudsjettet. MiA fikk i 2017 bevilget 27.820.000 og forslaget for 2018 er 28.430.000. En oppgang på 610.000.

– Dette er som forventet en prisjustert støtte. Regjeringen foreslår å videreføre støtten på samme nivå som i fjorårets budsjett. Det synes jeg er bra, sier Morten Skauge (H), leder av hovedutvalg miljø, idrett og kultur i Bærum kommune (MIK).

– En million til

– Vi er heldige som får støtte, men hadde håpet at den hadde økt med en million. Slik at vi kunne få til mer aktivitet som gir økt livskvalitet for våre brukere og familiene deres. For hver krone som investeres i Dissimilis sparer samfunnet to. Vi kunne også jobbet enda mer overfor utlandet, sier Mathias Eckhoff, leder av Dissimilis. I dag er det nær 90 Dissimilisgrupper i Norge, og organisasjonen har grupper i 18 land på alle kontinenter.

LES OGSÅ: – Hun er stor, over 40, lesbisk og har barn ved brystet