Skip to main content

Stor økning av vold og trusler mot lærere

Bjørn Sigurd Hjetland, hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet Bærum, sier funnene rundt vold og trusler mot ansatte i kommunen er alvorlige og det er snakk om svært mange tilfeller.

Bjørn Sigurd Hjetland, hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet Bærum, sier funnene rundt vold og trusler mot ansatte i kommunen er alvorlige og det er snakk om svært mange tilfeller.

Foto: KARL BRAANAAS

Flere ganger daglig utsettes ansatte i Bærum kommune for slag, spark, lugging og spytting. Det har vært en økning de siste årene.

Lærere, sykepleiere, vernepleiere, sosialarbeidere, pleie- og omsorgsarbeider er noen av dem som utsettes daglig for vold og trusler på jobb.

Forvaltningsrevisjon i kommunen har fått utarbeidet en rapport om håndteringen av vold og trusler mot ansatte.

Revisors konklusjon er at et økende antall meldte hendelser viser at vold og trusler er en stor utfordring og at rutinene rundt oppfølging av ansatte må bedres.

Målet med rapporten er å belyse kommunens rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler mot ansatte og hvordan dette kan forbedres.

Flere hendelser hver dag

I 2020 ble det i gjennomsnitt registrert 4,3 avvik knyttet til vold og trusler hver dag.

Det vil si at ansatte i 2020 ble utsatt for nær 1.600 volds- og trusselhendelser, i 2018 var tallet i underkant av 1.200, en økning på over 400 tilfeller i løpet av to år.

Fjoråret har tall for de åtte første månedene. De viser 923 tilfeller.

– Det illustrerer at vold og trusler er en reell utfordring som påvirker mange ansatte i deres daglige arbeid, står det i rapporten som er utarbeidet av revisjonsselskapet BDO.

Kommunenes ansatte som jobber innen pleie og omsorg er mest utsatt for vold og trusler, 928 tilfeller ble registrert i 2020.

Men også lærere og andre som er ansatt i skolen blir utsatt for vold, 555 tilfeller ble registrert for to år siden. Det var en økning på 335 fra 2018 hvor det ble registrert 220 tilfeller .

Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland.

Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland.

Foto: KARL BRAANAAS

– Spytting og slag

Bjørn Sigurd Hjetland, leder og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Bærum kommune, peker på at slag, spytting, lugging og sparking er typiske hendelser som lærere blir utsatt for i skolehverdagen. 

Det er også tilfeller hvor det utøves vold med gjenstander og knyttnever.

– Funnene er alvorlige og det er snakk om svært mange tilfeller. Det finnes også tilfeller med draps- og voldstrusler og såkalte digitale trusler, sier Hjetland.

Han peker på at det i dag finnes en rekke tiltak for å følge opp ansatte som blir utsatt for trusler og vold, men at dette ikke er godt nok i dag.

Funnene er alvorlige og det er snakk om svært mange tilfeller. Det finnes også tilfeller med draps- og voldstrusler og såkalte digitale trusler
Bjørn Sigurd Hjetland

– Vi ser frem til videre oppfølging og tiltak både for å hindre vold og hjelpe dem som blir utsatt for dette. Oppfølgingsarbeidet er for svakt i dag og her er det en jobb å gjøre, sier Hjetland.

I rapporten er blant annet en lærer blitt sitert etter å ha blitt utsatt for vold:

«Fikk en knyttneve i tinningen … Jeg dro raskt til legen etter hendelsen og ble sykemeldt. Tok hendelsen opp med rektor da jeg kom tilbake på jobb. Rektors kommentar var «det var nok bare et uhell og han mente nok ikke noe med det». Så ble det med det.»

– Lærere som blir utsatt for slikt må bli møtt på en bedre måte, sier Hjetland.

Skylder på korona

Koronapandemien i 2020 og 2021 har i intervjuene blitt trukket frem som en mulig forklaring på at antallet hendelser har økt de siste årene.

– Det har blitt uttrykt at sykefraværet tidvis har vært høyt og at vikarbruken dermed har økt, og at det har kunnet bidra til å øke antallet avvik, står det i rapporten.

Ved 36 prosent av hendelsene svarer ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler at de føler seg ivaretatt etter hendelsen. 

Herdem S. Trønnes, Fellesorganisasjonen Bærum kommune.

Herdem S. Trønnes, Fellesorganisasjonen Bærum kommune. 

Foto: KARL BRAANAAS

Krever oppfølging

Herdem S. Trønnes, hovedtillitsvalgt Fellesorganisasjonen (FO) i Bærum, etterlyser bedre og bredere oppfølging av alle som utsettes for vold og trusler og dem som skal håndtere oppfølgingen.

– Jeg er ikke overrasket over at det har vært en økning, men er overrasket over at kommunene ikke håndtere avvikene på en bedre måte.

Hun peker på at førsteinnsatsen er nødt til å bli tettere etter hendelsene.

– Det kan ikke være slik at det alltid er nærmeste leder som skal håndtere oppfølgingen, de har ikke alltid kapasitet til å ta seg av slike hendelser. Det er nødt til å bli en bredere tilnærming, sier Trønnes.

Jeg er ikke overrasket over at det har vært en økning, men er overrasket over at kommunene ikke håndtere avvikene på en bedre måte
Herdem S. Trønnes

Hun mener rapporten også burde ta opp økningen av trusler via nettet.

Kommunedirektør Geir B. Aga i Bærum sier kommunen har en rekke rutiner for å hjelpe ansatte som utsettes for vold på arbeidsplassen.

Kommunedirektør Geir B. Aga i Bærum sier kommunen har en rekke rutiner for å hjelpe ansatte som utsettes for vold på arbeidsplassen.

Foto: TRINE JØDAL

– Vi ser at antall trusler og hets via nettet øker, dette gjelder blant annet dem som jobber i barnevernet. Dette må kommunen jobbe videre med og ha bedre beredskap på, sier Herdem S. Trønnes.

– Skal sikre kompetanse

I et svar på rapporten skriver kommunedirektør Geir B. Aga at kommunen allerede har en rekke rutiner og verktøy på plass.

– Utfordringen er å implementere dem på en god måte i organisasjonen og at lederne har nødvendig kompetanse på både forebygging og for håndtering av vold og trusler mot ansatte.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.