Skip to main content

Ni døde på sykehjem: – Vi mistet kontrollen

Ansatte ved Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter mener det er grunn til å spørre om strengere smitteverntiltak kunne begrenset spredningen av Covid-19. Bildet er tatt sommeren 2019.

Ansatte ved Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter mener det er grunn til å spørre om strengere smitteverntiltak kunne begrenset spredningen av Covid-19. Bildet er tatt sommeren 2019.

Foto: Joakim S. Enger

Ni pasienter ved Vallerhjemmet er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Kommuneoverlegen vedgår at de mistet kontrollen. 

26. mars ble det første korona-tilfellet avdekket hos en pasient på sykehjemmet. Virussykdommen ble oppdaget etter en sjekk på Bærum sykehus, i forbindelse med poliklinisk behandling. Pasienten hadde hverken hoste, feber eller andre typiske symptomer.

To og en halv uke senere har ni beboere mistet livet, mens 12 beboere og 34 ansatte er smittet. Kommunen har sett seg nødt til å iverksette ekstraordinære tiltak for å stoppe utbruddet.

Bekymringsmeldinger

– Jeg har fått flere bekymringsfulle tilbakemeldinger fra ansatte på sykehjemmet de siste ukene, sier Roman Aginian, tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) på Vallerhjemmet. 

Han har vært i pappapermisjon under koronautbruddet, men har satt Budstikka i kontakt med flere ansatte ved sykehjemmet i Bærum. De mener kommunens tiltak kommer altfor sent.

– De ansatte har ropt etter opplæring i smitteverntiltak, og rutiner for hvordan de skulle håndtere utbruddet på sykehjemmet. De opplever å ikke ha blitt hørt, sier tillitsvalgt Roman Aginian, som jobber på Vallerhjemmet.

– De ansatte har ropt etter opplæring i smitteverntiltak, og rutiner for hvordan de skulle håndtere utbruddet på sykehjemmet. De opplever å ikke ha blitt hørt, sier tillitsvalgt Roman Aginian, som jobber på Vallerhjemmet. 

Foto: Knut Bjerke

– Mange pasienter er døde. Det gjør vondt å spørre om vi kunne begrenset smittespredningen hvis vi hadde satt inn flere tiltak tidligere, sier en ansatt, som ikke ønsker å bli navngitt. 

Vedkommende mener alle pasientene burde blitt testet umiddelbart så snart det første korona-tilfellet ble avdekket.

– Mens vi ventet på svar, burde alle pasientene blitt isolert på rommene sine. Når prøveresultatene forelå, kunne vi fordelt pasientene i tre grupper, for å skjerme de som hadde testet negativt.

Mange pasienter er døde. Det gjør vondt å spørre om vi kunne begrenset smittespredningen hvis vi hadde satt inn flere tiltak tidligere
Ansatt ved Vallerhjemmet

Kan ha spredt smitte

De ansatte visste at den smittede pasienten hadde beveget seg mye rundt i avdelingen, og var bekymret for smittespredning. En annen pasient hadde begynt å hoste. 

Tillitsvalgt Roman Aginian sier han ble fortalt at de fleste som jobbet på den korona-rammede avdelingen skal ha hatt nærkontakt med andre hostende pasienter, uten å bruke fullt smittevernutstyr.

Utstyret var forbeholdt pasienter med påvist korona eller som hadde sterke tegn på kjente symptomer – til tross for at smitten allerede var avdekket hos en person som hverken hostet eller hadde feber. 

Jeg skjønte at også jeg ville få korona. Men det var ikke noe alternativ å ikke komme på jobb
Ansatt på Vallerhjemmet

Kun dager senere skal flere av disse pasientene ha testet positivt. Like etter skal de ansatte som hadde gitt dem stell, også blitt syke med virussykdommen. 

Disse hadde også jobbet på de to andre avdelingene på sykehjemmet – hvor det ikke var påvist smitte – uten å bruke fullt smittevernutstyr. Flere av disse pasientene skal også ha blitt smittet.

– Kanskje det kan være en del av forklaringen på den høye forekomsten av smitte blant helsepersonell på Vallerhjemmet? spør en av de ansatte Budstikka har vært i kontakt med. 

3. april, uken etter at viruset først ble oppdaget, var seks pasienter, samt ti ansatte smittet.

– Det var utmattende å stå i en situasjon hvor stadig flere ble syke, og det så ut som spredningen aldri tok slutt. Jeg skjønte at også jeg ville få korona. Men det var ikke noe alternativ å ikke komme på jobb, sier en annen ansatt på avdelingen.

Smittespredningen på Vallerhjemmet kom ut av kontroll. Ansatte ved sykehjemmet hadde flere ganger etterlyst flere av tiltakene som først ble iverksatt 13. april.

Smittespredningen på Vallerhjemmet kom ut av kontroll. Ansatte ved sykehjemmet hadde flere ganger etterlyst flere av tiltakene som først ble iverksatt 13. april. 

Foto: Knut Bjerke

Ble ikke testet

Sykehjemslegen på Vallerhjemmet slo alarm. Han hadde merket seg at flere koronapositive pasienter ikke hadde typiske symptomer, men diaré, økt forvirring og falltendenser. Han rekvirerte koronatester for pasienter med slike symptomer, men prøvene ble ikke analysert ved laboratoriet til Vestre Viken da symptomene ikke var i tråd med testkriteriene.

– Dette medførte at pasientene ikke ble testet så raskt som vi kunne ønsket oss. Laboratoriet på Drammen sykehus hadde i en periode hadde betydelige problemer med analysekapasiteten. De har vært strenge med oss med god grunn, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

7. april fikk han e-post fra sykehjemslegen. Han var bekymret for den mangelfulle testingen. 

– Vi tok kontakt med laboratoriet og i samråd med dem ble vi enige om at de ville analysere prøver også fra pasienter med andre symptomer. Dette var på plass 8. april, sier Nilsen.

Roar Bævre-Jensen, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi i Vestre Viken, bekrefter at de første prøvene fra Vallerhjemmet ble avvist da de ikke var rekvirert i henhold til FHIs kriterier.

– Så snart vi ble kontaktet av kommuneoverlege for avklaring rundt denne spesielle situasjonen, kom vi til enighet om at disse testene skulle kjøres, skriver han i en e-post. 

Ute av kontroll 

Da testene ble analysert, skjøt smittetallene i været. 13. april var det påvist smitte hos 31 ansatte og 8 pasienter. Det hadde også vært flere dødsfall på den hardt rammede avdelingen. Situasjonen var ute av kontroll. 

Først da oppfattet kommuneledelsen situasjonen så kritisk at ekstraordinære tiltak ble vurdert og iverksatt.

– Vår vurdering frem til da var at det var tilstrekkelig å følge de nasjonale, helsefaglige rådene. Men på et tidspunkt mistet vi den nødvendige kontroll og oversikt. Da vi innså at viruset kunne spre seg til hele sykehjemmet, satte vi i gang tiltak som går langt utover de nasjonale retningslinjene, sier kommuneoverlege Nilsen.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen sier bruken av beskyttelsesutstyr har vært forsvarlig og i tråd med de faglige anbefalingene fra helsemyndighetene.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen sier bruken av beskyttelsesutstyr har vært forsvarlig og i tråd med de faglige anbefalingene fra helsemyndighetene.

Foto: Knut Bjerke

Svarer på kritikken

Nå skal alle pasienter testes. Ansatte skal bruke fullt smittevernutstyr hos samtlige. Et eget team er nedsatt for å drive smittesporing, og bistå i praktisk opplæring av de ansatte.

– Flere ansatte mener disse tiltakene burde vært iverksatt for lenge siden?

– Det hadde vært gunstig om vi hadde gjort dette tidligere. Det må jeg bare innrømme, men det blir i etterpåklokskapens lys. Vi fulgte situasjonen nøye og var opptatt av å forholde oss til alle smittevernfaglige råd og retningslinjene fra helsemyndighetene. Der og da tenkte vi det ville være tilstrekkelig, svarer Nilsen.

Han sier kommunen ikke mente det var grunnlag for at flere skulle bruke beskyttelsesutstyr på et vesentlig tidligere tidspunkt.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.