Skip to main content

Nå kommer tilbud om akuttpsykiatri på kvelder og i helger

Janne Grøttumsbråten (SV) har lenge kjempet for et akuttpsykiatrisk tilbud på kveldstid og i helger.

Janne Grøttumsbråten (SV) har lenge kjempet for et akuttpsykiatrisk tilbud på kveldstid og i helger.

FOTO: KARL BRAANAAS

Asker får nå på plass akuttpsykiatrisk hjelp på kveldstid og i helger.

Et enstemmig kommunestyre gikk tirsdag inn for å bevilge midler til akuttpsykiatri i Asker. Pengene skal gå til et nytt akuttpsykiatrisk tilbud på kveldstid og i helger.

– Det akuttpsykiatriske tilbudet er under oppbygning, men vi synes dette går for sakte og vi vil at dette tilbudet skal etableres snarest mulig, sier Cecilie Lindgren (H) i kommunestyremøte tirsdag.

Kommunestyret vedtok allerede i 2019 at det skulle opprettes et akuttpsykiatrisk tilbud, men det var ikke midler til å ha det også på kveld og i helg.

Først nå ble det lagt frem et forslag om å sette av 1,6 millioner kroner i økte midler til akuttpsykiatri i første tertialrapport. Det er nok til å drive tilbudet i et halvt år og det ble enstemmig vedtatt. På årsbasis vil det koste 3,2 millioner kroner å drifte tilbudet.

– Et stort behov

 – Det er et stort behov for et akuttpsykiatrisk tilbud på kveld og helg i Asker, og behovet har ikke blitt noe mindre gjennom pandemien, sier Janne Grøttumsbråten (SV).

– I dag er det ingen andre steder for mennesker i akutt psykisk krise på kveld og helg å henvende seg enn på legevakten, noe som kan være vanskelig for mange. Nå får vi et tilbud rettet spesielt mot mennesker i akutt psykisk krise, og som forhåpentlig vil bli lett tilgjengelig, sier Grøttumsbråten.

– Økt selvmordshyppighet

Torleiv Ole Rognum (KrF) var veldig tilfreds med opprettelsen av det nye akuttpsykiatriske teamet på fem medarbeidere.

– Asker har 60 prosent høyere selvmordshyppighet enn landet som helhet. Det er særlig yngre og middelaldrende menn som rammes. Dette er en kjempeutfordring. Det er også 570 akuttinnleggelser per år på psykiatrisk sykehus, sier han.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.