Rundt om i Norge arrangeres det hundrevis av turmarsjer i løpet av året. Bærum Turklubb er en flittig arrangør. Sesongen for slike datofestede arrangementer er i ferd med å ebbe ut, men Bærum Turklubb har fellesturer hver onsdag og desuten løyper som kan brukes når det passer den enkelte turgåer. Det er laget detaljbeskrivelse for tre traseer fra Bærum Sportsklubbs klubbhus på Kadettangen. Traseene er 6, 10 og 13 kilometer lange.

Den korte løypa går for en stor del på Kalvøya. Den lengste stekker seg vestover mot Høvik. De som benytter traseen får oppleve flott kystlandskap, villaområder – og Sandvika sentrum.

UKENS TURTIPS: Langs Brønnøyas stier

Dessuten er det laget løypebeskrivelse for to vandringer fra Statoil-stasjonen i Slemmestad. En 11 km som går nordover langs Kyststien mot Vollen, krysser Slemmestadveien og går sørover igjen i kulturlandskapet lenger vest. denne turen kan bli glatt når det ligger snø og is, men da foreligger et alternativ på 6 km, i bebyggelsen.

– På utgangspunktene er en kasse der du finner beskrivelser av traseen, og på samme sted (hhv. kafeen ved klubbhuset og inne på Statoil) kan du levere et kort der du skriver distansen du har gått, forteller Kjell Myhren, leder i Bærum Turklubb.

– Rundt 300 har årlig registrert turene sine fra Kadettangen, sier han.

Hele landet

I IVV-systemet får man pins og diplomer eter et visst antall gjennomførte kilometer. Permanente vandringer i regi av Norges Turmarsjforbunds klubber er et tilbud som kan benyttes av alle, gjennom hele året (noen få anbefales ikke brukt om vinteren). Det er etablert ca. 100 slike. Ved utgangspunktet for vandringen får man løypebeskrivelse (med kart) som man benytter for å finne frem.

Løypene er gjerne lagt slik at de utnytter kulturelle og naturmessige «perler» i området slik at deltageren/«turisten» på en enkel måte får se hva kommunen har av severdigheter.