Idylliske veier går på kryss og tvers langs sjøen og inne på den rolige, bilfrie øya i Vestfjorden. Brønnøya er en fin turopplevelse året rundt.

Vi starter fra krysset Vendla og Søndre vei på Nesøya. Her stopper bussen fra Sandvika og det fint å parkere bil her. Vi går Vendla og ut på gangbroen, som erstatter kabelfergen over Vendelsundet om vinteren. På Brønnøya følger vi Vendelveien til Ostsundveien og videre til Ostsundet som skiller Brønnøya fra Ostøya. Her åpner det seg en flott utsikt til Ostøya, Hareholmen, Høyerholmen og over skipsleia til Nesoddlandet. Vi fortsetter veien langs sjøen, forbi Viernbukta naturreservat og kommer etter hvert til Langårsundet, også kalt Middagsbukta.

LES OGSÅ: Vandring i permanente løyper

Her tar vi en rast på bryggekanten ved Søndre Brygge. På den andre siden av sundet ligger «Butikken» på Langåra, et populært overnattingssted om sommeren. Brønnøyveien tar oss tilbake mot nordsiden av øya. Vi passerer gamle Brønnøya hovedgård. I Sandbukta før siste motbakke i Brønnøyveien, ligger den fredede kalkovnen som nå restaureres. Fint at kulturminnene ivaretas! Det er ikke bare vi på to føtter som liker oss på øya.

Titter vi rundt oss, står det plutselig et rådyr eller tre bak noen busker eller på et jorde. Tilbake på bussholdeplassen i Vendla har vi gått knappe 7 km. på fine stier og veier. God tur!

Flere fellesturer

Asker Turlag har to arrangementer på programmet søndag 26. oktober. Du kan være med på guidet tur til historisk interessante steder i Kjekstadmarka med start fra utfartsparkeringen på Gjellebekk. Turen går innom Reistadvollen Solstadsetra med tufter etter fjøs og seterbu, husmannsplassen Bråteløkka samt setrene Sør- og Nordvollen der det er spor etter gruvedrift.

For de yngste er det en tur i bjørnehiet i Bergsåsen. Det er greit å starte turen fra Solliveien, der man tar inn til skytebanen. Barna oppfordres til ha med mat å grille på bålet.

Bærum Turlag tilby kulturvandring på Lagåsen søndag, med start fra Lysaker stasjon kl. 11.