Jeg er 87 år og har hatt samme fastlege i 25 år. Da han pensjonerte seg, fikk jeg ny fastlege ved samme legekontor.

Etter kort tid kom det brev fra Helfo. Min fastlege hadde redusert sin pasientliste. Ny fastlege ved Fornebuporten legekontor.

Jeg bor i Lommedalen og har hatt gangavstand til legekontoret. Lommedalen-Fornebu med kollektivtransport er ikke lett for en gammel mann.

Etter mange telefoner og protester ble jeg satt på venteliste hos den fastlegen som jeg ble kastet ut fra.

I mellomtiden fikk jeg ny fastlege på Rud. Men en dag kom det brev fra Helfo. Jeg hadde ny fastlege, den samme som jeg ble kastet ut fra.

Etter noen uker, igjen nytt brev fra Helfo. Min fastlege skulle på nytt redusere pasientlisten, og jeg var igjen tilbake på Rud.

I brevet fra Helfo sto det «du er flyttet til en liste som ikke har fast lege. Som regel vil du få hjelp av en fastlegevikar ved kontoret».

Telefon og klage til Helfo ga svaret «da må jeg bare si at du har hatt maks uflaks».

Med dagens teknologi skulle det være en enkel sak å skjerme for eksempel pasienter over 80 år når de klarer å beholde mindreårige barn på samme liste som foreldrene.