Det var i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at Stortinget bevilget 2 millioner kroner til et sykkelhotell ved Heggedal stasjon. Venstre i Asker jublet for pengene.

– Det er viktig at flere føler det er et godt valg å sette seg på sykkelen. Nå kan de sette fra seg sykkelen i Heggedal stasjon og vite at den står trygt, understreket Marit H. Meyer. Hun sitter for partiet i bygningsrådet.

Nå har pipen fått en annen lyd. Noe sykkelhotell er det nemlig ingen planer om. Istedet bygger BaneNor en ny sykkelparkering med 30 plasser.

Ingen lokaler

– Jernbaneverket tok allerede i juli 2017 kontakt med BaneNor om mulighetene for å etablere et sykkelhotell ved Heggedal stasjon. BaneNor opplyste da at de ikke har noen lokaler som kan brukes. Det sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet. Han utelukker imidlertid ikke at det kan finnes et egnet areal, men det må først utredes.

LES OGSÅ: Budsjettpenger til sykkelhotell i Heggedal

– Vi har hørt om bevilgningen, men aldri fått pengene til oss, sier Kristin Paus, som er kommunikasjonsansvarlig i Bane Nor eiendom.

– Men når pengene kommer, vil dere vel følge opp?

– Nå er 2 millioner veldig lite til et sykkelhotell som vanligvis koster rundt 10 millioner. Men vi vil jo prøve å finne en god løsning. Det må være praktisk gjennomførbart og nok penger først, og så må vi sette det inn i en prioritering sammen med andre ting som er på gang, sier Paus.

– Må følge opp

Venstres gruppeleder i Asker, Jostein Tellnes, hadde gledet seg over bevilgningen og trodd det skulle føre til handling.

– Vi er svært kritiske til at Stortingets vedtak ikke ser ut til å være fulgt opp. Heggedølingene trenger et sykkelhotell. Det gjør at sykkelen står trygt. Mange syklister er redde for at sykkelen blir stjålet ved bruk av ordinære sykkelplasser. Noen ganger trenger man å la sykkelen stå ved stasjonen over natten. Slik fleksibilitet er viktig å legge til rette for, sier Jostein Tellnes.

LES OGSÅ: Disse bedriftene leder sykle-til-jobben-kampanjen

Han er overbevist om at et sykkelhotell vil gjøre det mer attraktivt for flere å ta tog og sykle, slik at det blir færre biler på Røykenveien.

– Vi mener Bane Nor må endre planene sine og Samferdselsdepartementet må følge opp at Bane Nor bruker bevilgningene som forutsatt, sier Tellnes.

Overrasket

Stortingspolitiker Abid Raja i transport- og kommunikasjonskomiteen er også overrasket.

– Det var en klar bestilling om trygge sykkelparkeringsplasser i revidert som budsjett som Venstre fikk inn. Vi har vært i kontakt med departementet og følger opp saken, sier han.