Skip to main content

En miks av ulike grupper

JOBBER MED PLANER: Daniel Tandberg-Johansen arbeider med etablering av et nytt selskap.

Daniel Tandberg-Johansen (43) fra Heggedal er blant dem som skal benytte det nye senteret.

BAKGRUNN: Samles i nytt senter på jakt etter jobb

– Vi opplever dette som et svært godt lavterskeltilbud, sier han.

Tandberg-Johansen er en av gründerne som representerer entreprenørskap-delen av senteret. Det blir en kombinasjon av gründere, jobbsøkere og etter hvert også flyktninger.

Det er det som ligger i navnet senter for entreprenørskap og karriereutvikling.

Jobber med etablering

– Selv jobber jeg med etableringen av et nytt selskap, men før dette kan formaliseres, er det en rekke avklaringer som må gjøres.

– I dette arbeidet er det viktig at jeg og de jeg jobber med, kan samlokalisere oss i et miljø hvor vi kan jobbe effektivt og ha tilgang på infrastruktur, uten at dette behøver å koste mye penger, eller at det krever lange leieavtaler, sier Heggedal-mannen.

– Jeg hadde også lyst til å sitte i et inspirerende miljø med andre gründere, slik at vi kunne være en del av et større fellesskap, sier Tandberg-Johansen. Han har vært gründer siden 1997, og målet er nå å få nok et selskap på bena.

Les flere artikler