Skip to main content

Bunnpris, Joker, Coop Extra, Kiwi og Rimi får prikker etter alkoholloven

FØRST: Butikksjef Øystein Berg i Bunnpris på Blakstad er en av de seks første som har fått varsel om prikkbelastning.

Seks butikker i Asker har fått varsel om prikker for brudd på alkoholloven. Prikkbelastning ble innført i Asker og Bærum fra nyttår.

I alle de seks butikkene var det mangler i systemet for internkontroll som ble avslørt av kontrollørene i begynnelsen av mars.

Og alle er varslet om to prikker. Med 12 prikker i løpet av to år blir salgsstopp i en uke.

– Jeg godtar prikkene. I et ark i HMS-permen var ikke stedfortreder for bevillingshaver oppdatert med riktig person. Det var innberettet til kommunen, men ikke oppdatert i permen, sier butikksjef Øystein Berg i Bunnpris på Blakstad.

Prikksystem

Han påpeker at det er det nye systemet som nå slår inn. Ved tidligere kontroller har det ikke vært reaksjoner på slikt, opplyser han.

Rådgiver Hege Olsen ved servicetorget i Asker medgir at det nå blir reagert strengere mot enkelte forseelser enn før prikksystemet ble innført.

– Når butikkene har fått varsel om prikker, får daglig leder mulighet til å kommentere forholdet før prikkene settes, sier hun.

105 kontroller årlig

PRIKKER: Bunnpris på Blakstad er en av de seks første butikkene som er valset om prikker for brudd på alkloholloven.

De første butikkene som nå har fått varsel om prikker er foruten Bunnpris på Blakstad, Joker på Billingstad, Coop Extra på Borgen, Kiwi i Heggedal, Coop Extra i Heggedal og Rimi på Bjerkås.

Ansattes mangel på kunnskap i alkoholloven ble påpekt i fem av butikkene.

I to butikker manglet stedfortreder kunnskapsprøve og to andre steder manglet internkontrollsystem. Og atter var det to butikker som ikke gode nok rutiner for å avdekke avvik.

I en butikk var ikke styrer godkjent som bevillingshaver.

Det skal gjennomføres kontroller tilsvarende tre ganger antall butikker som har salgsbevilling. I Asker er det 35 butikker som selger alkohol og det gjennomføres dermed 105 kontroller årlig.

Les flere artikler