Hun fryktet påvirkningen av elven med ny veitrasé og negative konsekvenser for naturmangfoldet og mente at det var uhørt å legge beslag av halvannet mål dyrket mark, slik forslaget innebærer.

LES OGSÅ: Spikkestadbanen stengt resten av dagen

Frykt for spurvene

– Jeg er bekymret for påvirkningen av elven og krokskogen og mener at kantsonen med gråor og hegg med stor andel spurvearter ikke er godt nok ivaretatt, sa Røvik i kommunestyret og la til at hun etterlyste bedre kartlegging av elvemuslingbestanden i Skitthegga.

MDG-politikeren var klar på at endring av vassdraget med flomsikring vil være negativt for naturmangfoldet. MDG ville ha et alternativ der ny adkomstvei ligger øst for Skitthegga. Mens forslaget fra rådmannen var alternativ med bro over elven og ny vei langs jernbanen.

LES OGSÅ: Overganger til to boliger

Tog i rute

Da Kirsti Kierulf (H) tok ordet var innfallsvinklingen helt annerledes.

– Det er mulig ikke mangfoldet i naturen blir godt nok ivaretatt. Men planen sørger for at mangfoldet av beboere i Heggedal med flomsikring kan se frem til mer pålitelige togtider, sa Kierulf.

Hun påpekte at de mest optimale løsninger av og til må vike og at planen er viktig å få gjennomført for videre utvikling av Heggedal.

Ved avstemningen ble MDG med tre representanter stående alene sammen med SVs ene. Da saken var oppe i bygningsrådet i oktober sto Røsvik alene om å stemme mot rådmannens innstilling.

Begge alternativene medfører fjerning av planovergangene.

LES OGSÅ: Flomfaren opp til nest høyeste nivå