Før møtet ble det markert med appeller og fakler fra engasjerte foreldre og elever at de syntes dårlig om kuttforslaget. Etter markeringen som møtte politikeren på vei til møtet, fulgte demonstrantene etter og fylte opp hele formannskapssalen. Enkelte måtte sågar ta til takke med en gulvplass.

Innlegg fra opposisjonen og mindretallet hjalp ikke – Høyre, Frp og KrF støttet rådmannens kuttforslag.

LES OGSÅ: Fakkeltog mot kutt ved Haug skole 

– En tvangstrøye

– En bedriftsøkonomisk tankegang blir en tvangstrøye, som ikke har tanker om hvem det rammer når kommunen skal bygge opp sin egenkapital. Da tenker jeg spesielt på

reduksjonen på Haug skole, som fører til at et unikt fagmiljø blir bygget ned, sa SVs representant Harald Sævareid.

Han mente det heller ikke var gitt svar på hvilke konsekvenser stramme inntaksvilkår på Haug skole har på de andre skolene som må ta imot elevene.

INNSPILL: Ja til en trygg og forutsigbar skole

Han kritiserte også det generelle kuttet i Bærums-skolen, som gjør at den nå får «bistandsmidler» fra staten, for å øke lærertettheten. Kutt i skolen nå er uaktuelt mente han.

Han ble fulgt opp av Halvdan Skard fra Ap.

– Haug skole er et eksempel på å ta fra foreldre som allerede har en slitsom hverdag, mente han.

Men de seks stemmene fra Ap, Venstre, MDG og SV hjalp ikke. Med ni stemmer vedtok H, Frp og KrF å følge rådmannens forslag.

LES OGSÅ: Spesialskolen Haug trues med kutt nok en gang 

Konsekvensutredning

Men Høyre fremmet som et plaster på såret et forslag, sammen med sine budsjettvenner, om at de ønsker en orientering om konsekvensene fra rådmannen, og at det forutsettes at dersom det blir flere søkere på skolen enn antatt så må rammene justeres. Det er det reelle elevtallet som er lagt til grunn. Det var et forslag som fikk enstemmig tilslutning.

– Vi er skuffet, men resultatet var som ventet. Vi kommer til å kjempe helt til endelig vedtak i kommunestyret, sa leder for FAU på Haug skole, Karl Haakon Sævold.

Og la til: – Nå blir det viktig å følge konsekvensutredningen som hovedutvalget har bestilt fra rådmannen. Her bør både foreldre og skolens ansatte bli involvert. Det var en tydelig politisk bestilling, som vi vil følge opp. Videre at alle sider av saken tas opp, blant annet hvilke konsekvensr det har at elever som tidligere gikk på Haug skole nå blir plassert på andre skoler, understreker FAU-leder Karl Haakon Sævold