Rundt ti politikere og minst fem fra administrasjonen møtte opp i rådhuset, der de fikk høre foreldres personlige erfaringer og bekymringer. Bakgrunnen for møtet er varslene fra ansatte og vernetjeneste om uforsvarlig lav bemanning på Haug (se fakta.)

Selv om foreldrene er glad for løftet om åtte nye stillinger ut skoleåret, er de tydelige på at de fortsetter kampen for en trygg og forsvarlig bemanning og større tverrfaglighet også i fremtiden. De ber om at tilbud som de opplever er forsvunnet eller svekket, skal styrkes og sikres – som én-til-én-undervisning, fysioterapi, riding, svømming.

– Vi orker ikke en omkamp hver vår, sa en av mødrene, mens FAU-leder Tine Lillemoen Asklund er klar på at mere penger må på bordet allerede nå.

Bemanningskrisen på Haug

Medarbeiderne ved Haug skole og ressurssenter har meldt bekymring for bemanningssituasjonen i forbindelse med oppstart av skoleåret i høst og vernetjenesten ga varsel om stengning av SFO. Bekymringen er knyttet blant annet til sikkerhet og pedagogisk oppfølging.

Skolen har stadig svakere elever som krever større ressurser. Mange elever har behov for ledsagere på transport og på aktiviteter.

Skoleåret 2018/19 startet med høyt sykefravær. Skolen sliter med å skaffe vikarer som kan settes inn, og de ansatte opplever hverdagen som ekstra belastende.

Som et akutt tiltak har rådmannen lovet åtte nye stillinger ut skoleåret og sletting av etterslep på gjeld på 1,8 millioner. Driften skal granskes.

 

Samlet inn innspill

Kommunaldirektør Kristin Nilsen uttrykte forståelse for foreldrenes bekymringer og samlet inn skriftlige innspill. Rådmannen vil nå bestille en ekstern gjennomgang av ressursbruk og behov ved skolen, og skolesjef Siv Herikstad åpnet for bruk av mer velferdsteknologi.

Etter møtet sendte verneombud og tillitsvalgte en takk til politikere og skoleledelsen:

– Vi er veldig takknemlige og ydmyke over den bevegelsen som har blitt satt i gang kort tid etter vi varslet om situasjonen på Haug tidlig i høst. Det å se at så mange på ulike arenaer og tverrpolitisk slår ring om Haug kan på ingen måte bare måles i penger. På mange måter føles det lettere nå som vi opplever å bli sett og hørt, ikke minst at vi etterlengtet får anerkjennelse for den jobben vi gjør hver dag og at den anses som så viktig for politikerne og ledelsen i Bærum.

LES MER:

Tenk om det var ditt barn (debatt)

Haug spesialskole får åtte nye stillinger og gjelden slettes: Krise ble til glede 

Skolekrise skal løses: Styrker Haug med åtte nye stillinger