– FAU, foreldre og ansattes organisasjoner vil fortsette arbeidet for å opprettholde og utvikle god kvalitet på en skole som gir et godt faglig tilbud til sine elever, sier Karl Haakon Sævold, som FAU-leder ved Haug skole.

De merket seg at flertallspartiene i kommunestyret lovet å «følge nøye med på utviklingen», før de stemte for rådmannens forslag om å redusere antall elevplasser ved Haug skole fra 112 til 104.

LES OGSÅ: Fakkeltog mot kutt ved Haug skole

LES OGSÅ: Fakkeltog og protester til tross: Haug skole mistet 5,3 millioner

– Det er et forpliktende løfte. Vi forutsetter at den varslede konsekvensutredningen beskriver konsekvenser både for den enkelte elev, for det pedagogiske tilbudet, for sikkerhet og for ansattes arbeidsmiljø.

– Haug skole drives av ikke av hyggelige ord, det må også tilstrekkelige ressurser til for at skolen skal kunne fylle sin viktige rolle, påpeker Sævold.