Hans Jacobs tid i Nesøya Idrettslag har lagt igjen en mengde minner fra oss som vokste opp på Nesøya i Nesøya ILs spede begynnelse.

Hans Jacob ble født 2.12.1923 og døde 4.10.2022.

Primus motor i arrangementer som terrengløp, skøyteløp på Nesøya-banen, med skarpe svinger som ofte var vanskelige å gjennomføre, turer til idrettsstevner i lokalområdet osv. Ukentlige turer til onsdagenes skøyteløp på Kadettangen, «Kadda», med masse deltagere og stor stemning.

Årlig klubbkonkurranse mot Grav og Voll skøyter og ikke minst det uforglemmelige NM på skøyter, Nesøya- mesterskapet. Mange Nesøya-ungdommer har et NM i lomma.

Om sommeren var det terrengløp i Nesøya-skolen. De fleste deltagere var Nesøya-ungdom, men også inviterte «storløpere» fra skolemiljøet var invitert.

Friidrett var en av Hans Jacobs store interesser, og han ivret for deltagelse i stevner andre steder i området vårt.

Hans Jacob var en av dem som hadde bil på Nesøya, og han stilte alltid opp som sjåfør og leder. Det var av og til «en del å passe på», stafett på Sokna hvor det plutselig var en tilgjengelig dresin og noen syntes det var gøy med en dresintur på Bergensbanen mens vi ventet på premieutdelingen.

Hans Jacob deltok med stort engasjement i Nesøya Idrettslags styre i en årrekke. Da det ble klart at anleggene ved Nesøya skole var for små utarbeidet Hans Jacob et forslag til Nesøya Idrettspark. Da skulle anleggene plasseres på jordet ved Hovedgården, men etter flere år med diskusjoner vedrørende plasseringen, ble det bestemt at det nye anlegget skulle bygges innerst i Ridder Flemingsvei. Hans Jacobs tegninger passet også inn her, og anlegget i dag er nesten en kopi av hva han tegnet som forslag.

Hans Jacobs arbeid for Nesøya Idrettslag er uvurderlig. Mange av oss som vokste opp i Hans Jacobs utrolige engasjement for ungdom og idrett har mye å takke han for. Det var plass til alle.

Hans hedersplass på veggen i Nesøya Idrettslags lokaler som æresmedlems er ham vel unt. En stor og varm person har forlatt oss.

Nesøya Idrettslag

Arne Løchting