Her følger noen betraktninger fra sykepermittert gruppeleder i Asker SV. Først litt om skole- og velodromsaken, og deretter skal jeg skrive om et gjennombrudd som SV nok en gang opplever.

Gruppelederfunksjonen er godt ivaretatt av Anne H. Guettler, og vi har et bra team som stiller i kommunestyret. De som fulgte med i siste kommunestyremøte, fikk høre gode, kunnskapsbaserte innlegg fra SV-representantene.

De stilte spørsmål ved behovet for å bruke 22 millioner kroner av skolebudsjettet til å kjøpe inn kompetanse.

Har ikke Askerskolen denne kompetansen allerede? Burde vi ikke verdsette den innsatsen som gjøres dag inn og dag ut i den offentlige skolen?

Er ikke arbeidet for å trygge elevene fra de begynner som seksåringer til de tar fatt på en videregående studieforberedende utdanning eller yrkesutdanning like viktig som å dyrke talentene?

Handler det om å gi et bedre skoletilbud, eller er finansieringen av velodromen den egentlige saken?

Les også

Hvem skal gå på skole her?

Innleggene i debatten handlet mye om det påståtte behovet for å ivareta talentene. Det ble hevdet at å opprette en kommunal privat skole (eller er det en privat kommunal skole?) i tilknytning til velodromen er nødvendig for å sikre at Asker ikke går glipp av matematiske genier av Niels Henrik Abel-kaliberet.

Initiativet fra posisjonen i Asker til å omgå vedtaket fører til en uavklart situasjon.

SV mener at å bruke 22 millioner kroner av skolebudsjettet til et smalt tilbud i en del av kommunen hvor det allerede er god skolekapasitet, er feil bruk av ressurser.

Enda mer feil blir det når midlene skal gå med til det som allerede har konturene av en finansiell hengemyr, og trippelfeil blir det med den generelle økonomiske usikkerheten vi ser inn i.

Grunnskolen har et potensial som et sosialt byggende prosjekt. Ved å tilby private skolevarianter er man med på å svekke dette prosjektet.

Utviklingen i Sverige, der det har vært en hemningsløs etablering av friskoler, bør være en advarsel. Den nåværende regjeringen har sett faresignalene og satte søknader om etablering av privatskoler på frys.

Initiativet fra posisjonen i Asker til å omgå vedtaket fører til en uavklart situasjon, med lovmessige og økonomiske usikkerhetsmomenter som følge.

Så til gjennombruddet: Ved budsjettbehandlingen i 2021 fremmet SV dette forslaget:

«Foreslått investeringsplan for ferdigstillelse av ny Sætre skole forkortes med ferdigstillelse innen 2026 som mål.»

I investeringsplanen lå skolen nemlig inne først i 2029. Forslaget ble nedstemt i budsjettbehandlingen.

Men hva skjer? Til formannskapsmøtet 8. november ble politikerne presentert for kommunedirektørens storstilte planer om skoleutbygging i Sætre, med første byggetrinn forslått ferdig i 2026, helt i tråd med SVs forslag året før.

Saken har en direkte parallell med forslaget vårt om bygging av ny Søndre Borgen barnehage, som ble nedstemt av posisjonen, men der kommunedirektøren kom raskt på plass med en plan for akkurat det samme.

Det er krevende for små fløypartier å vinne frem i det satte politiske landskapet. Vi mener uansett vi har satt et avtrykk på lokalpolitikken. Meningsmålingen utført 15.–18. mars i år i Asker plasserte SV som det tredje største partiet i kommunen. Faktisk.