Skip to main content

Nå risikerer denne spesielle butikken å miste ølsalget

Den døgnåpne selvbetjente butikken på Fornebu åpnet i juli i år. I august fikk forretningen ja til alkoholsalg fra Bærum kommune. Nå kan ølsalget bli stanset. Her fra åpningen, fra venstre Coop Vestvikens administrerende direktør Wenche Løvland, prosjektleder Maren Malmedal i Coop og politiker Siw Wikan (H), varaordfører i Bærum.

Den døgnåpne selvbetjente butikken på Fornebu åpnet i juli i år. I august fikk forretningen ja til alkoholsalg fra Bærum kommune. Nå kan ølsalget bli stanset. Her fra åpningen, fra venstre Coop Vestvikens administrerende direktør Wenche Løvland, prosjektleder Maren Malmedal i Coop og politiker Siw Wikan (H), varaordfører i Bærum. 

FOTO: KARL BRAANAAS

«Automatbutikken» på Fornebu risikerer å miste retten til å selge øl. 

Den døgnåpne selvbetjente butikken på Fornebu åpnet i juli i år. I august sa Bærum kommune ja til ølsalg i butikken, men Bærum kommune har nå sendt nytt brev til butikken.

I brevet til Coop, skriver Bærums juridiske rådgiver at «Helsedirektoratet har nå utgitt en ny tolkningsuttalelse som ikke gir noe rom for skjønnsutøvelse», og det varsles om at kommunedirektøren i Bærum vil vurdere om direktoratets brev betyr at Bærum må endre fra ja til nei. Anbefaler kommunedirektøren et nei, blir den sendt videre til politikerne som avgjør endelig, går det frem i brevet. 

Mener synet har vært det samme

Helsedirektoratets avdelingsdirektør Øyvind Giæver sier imidlertid til Budstikka at Helsedirektoratets syn har vært det samme hele tiden. 

Han mener Helsedirektoratet har vært tydelige på, ved flere anledninger, at ubetjent salg av alkohol ikke er tillatt uten fysisk tilstedeværelse, slik alkoholloven er utformet i dag.

– Mener dere da at Bærum kommune aldri skulle ha gitt bevilling til butikken? Og at dette faktisk ikke er tillatt?

– Vi kan, av flere grunner, ikke behandle enkeltsaker i media, blant annet fordi vi ikke kjenner saksgangen eller andre detaljer i saken. Det er derfor vi også alltid understreker at det er kommunene selv som skal og må fatte beslutninger i enkeltsaker som gjelder salgsbevilling. Men vi mener vi har vært tydelig på, ved flere anledninger, at ubetjent salg av alkohol ikke er tillatt uten fysisk tilstedeværelse, slik alkoholloven er utformet i dag. Dersom vi har formulert oss på en måte som gir rom for misforståelse på dette punktet, beklager vi det, sier Giæver.

– Mener dere da butikken må miste bevillingen?

– Igjen kan vi ikke gå inn i enkeltsaken, men vi mener at den nye forståelsen Bærum kommune har lagt til grunn i uttalelsen datert 5. november, er den riktige forståelsen av alkoholloven, sier Giæver. 

Det er i dette brevet Bærum varsler butikken om at den kan miste bevillingen. 

Kan ikke overprøve

– Vil dere foreta dere noe dersom Bærum kommune fortsatt tillater alkoholsalg der selv om dere viser til at alkoholloven ikke åpner for dette?

– Helsedirektoratet har ansvar for å fortolke alkoholloven, men vi har i utgangspunktet ikke noen mulighet til å overprøve kommunale bevillingsvedtak. Vi har allerede sendt ut et brev til alle kommuner samt flere av bransjeaktørene, for å understreke vår forståelse av loven, så får vi i første omgang se om det hjelper, sier avdelingsdirektøren. 

– Vil direktoratet gå inn for at reglene endres? Det kan komme flere ubetjente butikker?

– Nei, direktoratet vil nok ikke være noen pådriver for regelendring på dette punktet. Vi mener personlig kontroll med alkoholsalg er en fornuftig og forsvarlig praksis. Alkohol er riktignok en lovlig vare, men det er også en vare som forårsaker store sosiale og helsemessige problemer.

Positiv til like regler 

– Jeg håper og tror vi vil beholde bevillingen. For  teknologien vi bruker i butikken, vil  man  se mer av i årene fremover og som bidrar til kostnadseffektivisering og lavere priser i fremtiden, sier Coops administrerende direktør Wenche Løvland.

– Hva vil skje dersom dere mister bevillingen?

– I så fall vil vi måtte vurdere å innskrenke åpningstidene for salg av alkohol eller sørge for å ha betjening i butikken når det er tillatt å selge alkohol, sier Løvland. 

Mener kontrollen er god

Coop Vestviken sjefen forklarer at et vaktselskap overvåker butikken på Fornebu når den ikke er betjent. 

Alkohol selges kun innenfor den tiden det er tillatt med alkoholsalg, og man må ha en app godkjent med BankID for å kunne kjøpe. At et vaktselskap følger med, mener Løvland er vel så god kontroll som når en butikk er fysisk betjent. 

– Vaktselskapet er trent i å vurdere tilstanden til personer som forsøker å kjøpe alkohol når stedet ikke er betjent. Løsningen med vaktselskap som følger med på flere butikker samtidig, må sammenlignes med kontroll i ordinære butikker som også har selvbetjente kasser hvor det selges alkohol. Jeg mener løsningen med vaktselskap som følger med på kamera, er vel så god kontroll som når en butikk er fysisk betjent, sier Løvland.

– Har dere opplevd uheldig episoder i butikken så langt, der berusede har forsøkt å kjøpe øl?

– Nei, vi har ikke hatt noen slike episoder, og det er vel heller ikke særlig vanlig i betjente butikker.

Peker på Vinmonopolet

Coop Vestviken sjefen peker ellers på at myndighetene har mer å bryne seg på fremover, og viser til alkoholsalg på nett.

– Vinmonopolet selger i dag alkohol på nett med hjemlevering. Netthandel er den virkelige konkurrenten til butikkene. Hvor går grensen for fysisk kontroll for salg av alkohol med hjemlevering? Jeg tror ikke dette er siste sak helsemyndighetene må ta stilling til, sier Wenche Løvland.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.