Skip to main content

Eiendomsselskap mener Coop bryter reglene på Bekkestua

Coop Vestvikens administrerende direktør Wenche Wahlstrøm Løvland må forsvare Coops etableringer på Bekkestua.

Coop Vestvikens administrerende direktør Wenche Wahlstrøm Løvland må forsvare Coops etableringer på Bekkestua. 

FOTO: KNUT BJERKE

Ragde Eiendom mener Coop bryter reguleringsbestemmelsene på Bekkestua når de åpner to butikker innenfor et spesielt avgrenset område. Coop-sjef tilbakeviser. 

Extra åpnet for kort tid siden i Gamle Ringeriksvei 39. Her holdt Coop Mega til før. I stedet åpner en helt ny Coop Mega på hjørnet av Meglergården senere i mai. 

Eiendomsselskapet Ragde reagerer på at Coop-systemet dermed vil ha to forretninger i dette konkrete definerte området. Ragde Eiendom eier selv Signaturgården der Rema 1000 holder til. Eiendomsselskapet har skrevet brev og klaget til Bærum kommune, og viser til reguleringsplanen for området.

Skal du handle brød, melk og andre varer på Bekkestua, er det nok av dagligvarebutikker å velge mellom. Når Coop Mega åpner på hjørnet av Meglergården, blir det ni.

Skal du handle brød, melk og andre varer på Bekkestua, er det nok av dagligvarebutikker å velge mellom. Når Coop Mega åpner på hjørnet av Meglergården, blir det ni.

DRONEFOTO/ILLUSTRASJON: KIM VAN DER LINDEN/MARIANNE BRATLAND

Selskapet viser til planen (se faktaboks), og trekker frem at Coop skulle hatt én, ikke to dagligvareforretninger i denne delen av Bekkestua. Selskapet reagerer på at Gamle Ringeriks vei 39 er fylt med Extra, i stedet for å bli videreutviklet uten en dagligvareforretning.

Selskapet reagerer også på det antall parkeringsplasser Extra og Mega nå samlet vil disponere, og mener det er i strid med reguleringsplanens maksbegrensninger for næringsparkering.

Eiendomsselskapet Ragde eier Signaturgården der Rema 1000 holder til. Selskapet reagerer både på at Coop får to dagligvarebutikker i et avgrenset område, og de mener også det er Coop nå disponerer for mange.

Eiendomsselskapet Ragde eier Signaturgården der Rema 1000 holder til. Selskapet reagerer både på at Coop får to dagligvarebutikker i et avgrenset område, og de mener også det er Coop nå disponerer for mange.

FOTO: KARL BRAANAAS

Rives senere 

– Skulle dere ikke egentlig rive bygget i Gamle Ringeriksvei 39, og utvikle dette til noe annet slik reguleringsplanen beskriver? I stedet har dere fylt bygget med Extra, administrerende direktør Wenche Wahlstrøm Løvland i Coop Vestviken? 

Coop Vestviken har vært åpne om at vi ikke er klare for å rive riktig ennå. Vi har nå et tiårs perspektiv på dette, og vi mener det er et marked både for Extra i nummer 39 og den nye Coop Mega i Meglergården. Så lenge vi ser det er marked for det, mente vi det var riktig å fortsette med dagligvare i Gamle Ringeriks vei 39, sier Løvland. 

I disse lokalene i Meglergården åpner Coop ny Mega-butikk i slutten av mai. Her er det administrerende direktør Wenche Wahlstrøm Løvland (til høyre) som peker og forklarer til butikksjef Malin Raaum Thomassen.

I disse lokalene i Meglergården åpner Coop ny Mega-butikk i slutten av mai. Her er det administrerende direktør Wenche Wahlstrøm Løvland (til høyre) som peker og forklarer til butikksjef Malin Raaum Thomassen.

FOTO: KNUT BJERKE

Som Budstikka har omtalt blir konsentrasjonen av dagligvarebutikker tett på Bekkestua. Når Coop Mega åpner på hjørnet av Meglergården – den nye gården rett ved Rema 1000 i Signaturgården, blir det ni dagligvareforretninger på Bekkestua. Av disse ligger fem tett-i-tett.

Reguleringen er poenget 

Ragde Eiendom eier Signaturgården, der Rema 1000 holder til. Thomas Martinsen i selskapet påpeker at det er reguleringsbestemmelsene selskapet er opptatt av – ikke spørsmål om eventuell overetablering. 

Så lenge etableringene skjer i henhold til gjeldende regulering og offentlige godkjennelser, vil alle de aktuelle aktørene nødvendigvis måtte akseptere å leve med fri konkurranse. Dette vil normalt komme forbrukerne til gode, gjennom blant annet bredere utvalg, lavere priser og bedre service, sier Martinsen. 

Det er reguleringsbestemmelser, og det Ragde mener er brudd på disse, som Ragde er opptatt av, påpekes det. Og i den forbindelse stiller Ragde også spørsmålet om dagligvareutviklingen er i tråd med politikernes visjoner. 

– Den etableringstettheten av dagligvarebutikker som nå finner sted på Bekkestua tror vi hverken er ønsket eller bidrar til et bedret sentrumsmiljø, fremholder Martinsen. r

Ingen «super situasjon»

Planutvalgsleder i Bærum, Eirik Bøe, vil ikke bruke ordet overetablering på Bekkestua.

– Ordet overetablering vil jeg ikke benytte for å beskrive situasjonen, men det jeg vil si er at det ikke er en super situasjon, sier Bøe. 

Planutvalgsleder Eirik Bøe, mener dagligvaresituasjonen på Bekkestua, med snart ni dagligvareforretninger, ikke er en «super situasjon».

Planutvalgsleder Eirik Bøe, mener dagligvaresituasjonen på Bekkestua, med snart ni dagligvareforretninger, ikke er en «super situasjon».

FOTO: KARL BRAANAAS

– Ragde Eiendom mener reguleringsbestemmelsene er brutt både hva gjelder etablering av dagligvarebutikk og hva gjelder parkering. Hva er din mening om dette?

– Jussen i dette opplever jeg det riktig at fagpersonene i kommunen svarer på, sier Bøe. 

Er ikke brutt 

Bygningssjef i Bærum, Alexander Hexeberg Dahl, sier reguleringsbestemmelsene ikke er brutt, slik Ragde Eiendom mener. 

– Nye reguleringsplaner får ikke tilbakevirkende kraft på allerede lovlig etablerte tiltak, sier Hexeberg Dahl.

Bærums bygningssjef Alexander Hexeberg Dahl, sier man ikke kan tvinge gjennom gjennomføringen av reguleringsplanen på området der Gamle Ringeriksvei 39 ligger på Bekkestua, med mindre man politisk skulle velge å ekspropriere.

Bærums bygningssjef Alexander Hexeberg Dahl, sier man ikke kan tvinge gjennom gjennomføringen av reguleringsplanen på området der Gamle Ringeriksvei 39 ligger på Bekkestua, med mindre man politisk skulle velge å ekspropriere.

FOTO: KARL BRAANAAS

– Slik jeg opplever det, opparbeider og bebygger man i dette tilfellet på Bekkestua i henhold til reguleringsplanen på et felt, mens man venter med det andre feltet, sier han. 

– Men i reguleringsplanen skulle det kun være en dagligvarebutikk, der Coop Mega nå er. Og Gamle Ringeriksvei 39 skulle utvikles på annet vis. I stedet blir det to dagligvarebutikker? 

– Man kan ikke tvinge gjennom gjennomføringen av reguleringsplanen på den tomten. Med mindre man skulle velge å ta i bruk ekspropriasjon, hvilket i så fall vil være en politisk beslutning, sier bygningssjefen.

– Men Ragde Eiendom peker på at det blir flere parkeringsplasser enn hva kommunens maksbegrensninger tilsier?

– Dersom parkeringsplassene er lovlig regulert, vil reguleringen som er vedtatt i ettertid ikke overstyre dette, sier Hexeberg Dahl. 

Rema reagerer

Kjøpmann Johnny Karlsen, som driver Rema 1000 i Signaturgården, har sin mening om det hele. 

– Vi er ikke negative til at Coop åpner to butikker. Det må vi tåle. Men at de først flytter parkeringskapasitet fra et nytt bygg de først skal bygge om ti år, og i tillegg beholder alle plassene på den opprinnelige eiendommen, det reagerer vi på, sier han. Karlsens oppfatning er at   dette da ender opp som en omgåelse av kommunens parkeringsnorm, selv om bygningssjefen sier lovlig regulerte p plasser ikke kan overstyres. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.