Broen er en gang- og sykkelforbindelse øverst i Lysakerelva. Broen stengte 15. august i år og åpnet 15. november.

Spesialrådgiver i Bærum kommune, Ole Kristian Johansen, forteller at broen er en viktig forbindelse for både gående og syklende.

– Vi har mottatt en del henvendelser om når den ville åpne igjen. Broen blir mye brukt av turgåere og jobbreisende.

Årsaken til rehabiliteringen var behov for vedlikeholdsarbeid på den nedre delen av broen.

– I 2016 utarbeidet Bærum kommune en tilstandsrapport for broen, og den konkluderte med at det var behov for utbedringer av den nedre delen av stålkonstruksjonen. Etter nærmere vurderinger ble det anbefalt å totalrehabilitere broen på grunn av et stort vedlikeholdsetterslep, sier Johansen.

Les også

Høyre vil ha varsomt vern av Lysakervassdraget

Broen eies av Bærum kommune, og kostnadene for rehabiliteringen er fordelt på de to kommunene broen skiller.

– Totalkostnaden er ikke helt klar enda, men det forventes et sted mellom syv og åtte millioner kroner. Kostnadene fordeles nokså likt mellom Oslo og Bærum kommune.