Ordfører og leder i Bærums hovedutvalg for barn og unge er så opptatt av å forsvare store barnehager (Budstikka 9. januar) at de ikke svarer på spørsmålene Waldemar Blumer stiller i Budstikka 16.12.2022 («Hvem er miljøsvin?»)

Vi Bærum SV synes spørsmålene han stiller, er gode, og vi imøteser gjerne en god diskusjon på disse punktene.

Styremedlem Birgitte Bjørnøy i Bærum SV har 23.11.2022 («Satsingen er ikke god nok») tatt opp en del av de sosiale utfordringene rundt fellesbruk av arealer i de store barnehagene. Arealbesparelse må ikke gå på bekostning av tryggheten til barna.

Hammer Krog og Veum nevner i sitt innlegg barnehager på Rykkinn og Fornebu. Begge steder med en befolkningstetthet og befolkningsstruktur som kan forsvare store enheter også innenfor gangavstand for dem med små føtter. Men uten å svare på hvordan de kan garantere at det faktisk er de som bor nærmest, som har barna i akkurat den barnehagen.

Barnehagene våre burde ikke være en sparepost.

For det er her vi er ved kjernen i spørsmålet: Hvordan sikrer vi at barn får plass i en barnehage de kan komme til uten bruk av bil, men med skiftetøy, verdifulle pinner, skjøre kunstverk og ganske korte bein? Og kanskje ta med seg en storebror eller storesøster fra eller til SFO på veien.

For vi vet at for mange foreldre leverer barna med bil. Og vi vet at for å få logistikken til å gå opp ellers, er den som leverer, gjerne en annen enn den som henter.

Vi må også ta diskusjonen rundt transportbehovet til barnehagene våre. En del av de relevante spørsmålene er da selvfølgelig om sentralisering og store barnehager er en bedre løsning enn mindre enheter med større geografisk spredning.

Hvordan sikrer vi at alle barn får rett til plass i en nærbarnehage, og hvor langt kan vi forvente at små føtter kan gå? Det er oppgaven vår som lokalpolitikere, både som tjenestetilbyder, barnehageeier og med en ambisiøs målsetting om å redusere klimautslipp fra transport.

Det er barnets behov og barnets beste som må stå i sentrum.

Da må bilen settes et sted. Helst så nært barnehagen som mulig, eller på en innfartsparkering som gjerne er full før barnehagen åpner.

Barnehager er mer enn oppbevaring av barn mens foreldre er på jobb. I noen tilfeller vil store barnehager kunne ivareta dette, men Bærum SV mener det ikke kan forsvare en generell strategi om kun å satse på store barnehager.

En barnehage bringer med seg liv og aktivitet til nabolaget og lokalsamfunnet også utenfor barnehagens åpningstider med flotte og godt tilpassede lekearealer. Nærbarnehagen gir tilhørighet til lokalsamfunnet og trygghet for barna. Det er mye identitet i lokalbarnehagene. Vi i Bærum SV mener det er en god ting.

Det eneste holdbare argumentet vi kan se for en generell strategi om store barnehager, er at kommunen kan spare noen kroner. Bærum SV mener at barnehagene våre ikke burde være en sparepost.

Les også

Barnehager der barna bor