I et brev til statsråden viser Bærums-ordføreren til oppslag i mediene mandag 17. desember 2018.

Der bebuder Statens vegvesen mulig utsettelse av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Utsettelsen er antydet å bli på mellom ett og to år.

Bakgrunnen for utsettelsen er at det ikke er kommet midler til innløsning av boliger i statsbudsjettet for 2019.

– Jeg ber med dette om et møte for å diskutere hvordan vi kan unngå at dette viktige samferdselsprosjektet blir skjøvet ut i tid. En utsettelse vil ha svært negative følger for pendlere, næringsliv på Sørlandet og Vestlandet, og for innbyggere som bor langs veien, understreker Hammer Krog.

Hun håper et møte kan gjennomføres så snart som mulig.

Byggingen av ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta skulle egentlig starte senere i år. Men rett før jul varslet Statens vegvesen at tidsplanen ikke holdt, fordi prosjektet var sluppet opp for penger til å løse inn boliger langs den nye traseen.

De siste fire årene er det blitt bevilget 890 millioner til grunnerverv, 300 millioner statsbudsjettet for 2018. Men i statsbudsjettet for 2019 kom det ikke en krone, og Stortinget lot være å plusse på.