Hagaløkka skole vant Tilgjengelighetsprisen

VERDIG VINNER: Rektor på Hagaløkka, Birgitte Vedeler, elevrådsleder Frida Klerck Helseth og nestleder i elevrådet, Vaya Hristova Andresen, mottok Tilgjengelighetsprisen 2018. T.v.: Juryens leder Ingvild Tautra Vevatne og ordfører Lene Conradi.

VERDIG VINNER: Rektor på Hagaløkka, Birgitte Vedeler, elevrådsleder Frida Klerck Helseth og nestleder i elevrådet, Vaya Hristova Andresen, mottok Tilgjengelighetsprisen 2018. T.v.: Juryens leder Ingvild Tautra Vevatne og ordfører Lene Conradi. Foto:

– En skole som absolutt har vind i seilene.

DEL

Juryleder for prisen, Ingvild Tautra Vevatne, forteller at de fikk inn mange gode kandidater, men at Hagaløkka stakk seg ut.

– Det var de som helhetlig hadde tyngst ivaretagelse av våre kriterier. En skole som absolutt har vind i seilene, forteller hun.

Av juryen legges det blant annet vekt på at vinnerskolen har mange elever med nedsatt funksjonsevne, og elever med flerkulturell bakgrunn som har problemer med norsk språk og leke- og lærekultur.

Ikke bare ønsker skolen elever med særskilte utfordringer velkommen – men jobber målrettet mot sin visjon og praksis; «Læring som virker, mangfold som gleder».

– Verdig vinner

Juryen omtaler Hagaløkka som en verdig vinner av prisen for sin åpne og inkluderende kultur og evnen til å se verdien av forskjellighet og mangfold som en styrke.

– Vi jobber daglig for inkludering og tilrettelegging – at alle skal kunne delta i skolen, uavhengig av funksjonsnivå. At noen har sett at vi bidrar, betyr mye, forteller rektor ved Hagaløkka Birgitte Vedeler.

Dette er ikke første gang skolen har blitt utmerker for sitt arbeid – de har tidligere blitt tildelt Benjaminprisen og vært nominert til Dronning Sonjas skolepris i 2018.

Rektoren forteller at de søker etter gode metoder som fungerer og at skolen alltid søker engasjerte ansatte.

– Man må ha et hjerte som banker for dette. Ressursorienterte ansatte som ser muligheter, ikke begrensninger, sier hun.

En mangfoldig skole gir også barna viktig kompetanse som de kan ta med seg videre i livet.

– De blir vant til annerledeshet, og blir rausere og varmere mennesker. En ballast de vil være takknemlige for senere i livet, sier rektoren.

Tidligere saker om Hagaløkka:

Åtte gode kandidater

Hagaløkka skole var i godt selskap. Åtte andre var kandidater til prisen: Hvalstad aktivitetspark, lederen i Asker demensforening og pårørende Inger-Marie Flølo Hawkins, Bondi skole, Kjell Hustad, Jansløkka skole, fysioterapeut Iren Ødegaard og Gode hjelpere fra Lions Club og Asker produkt.

Det ble også gjort ekstra stas på Inger- Marie Flølo Hawkins under utdelingen.

I sitt arbeid for demente har hun fått i stand samtaletilbud for yngre med demens og pårørende og vært representant for gruppen i flere prosjekter i kommunen. Hun har også vært aktiv for å synliggjøre at livet med demens ikke bare handler om tiltak på en institusjon og at kommunen må arbeide med flere aktivitetstilbud og ulike former for avlastning i eget hjem.

Tidligere vinnere:

Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen har blitt delt ut siden 2008 og skal gi honnør til personer, organisasjoner eller virksomheter som har bidratt med tilrettelegging og tiltak for at flest mulig kan ferdes, delta og være inkludert i vårt lokalsamfunn, uavhengig av funksjonsnivå.

Kandidatene skal ha bidratt til:

  • å bryte ned barrierer for funksjonshemmede, gjennom universell utforming av produkter, bygg eller uteområde
  • at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet
  • å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i aktiviteter og fellesskap
  • at mennesker med nedsatt funksjonsevne har gode medmennesker rundt seg

Alle innbyggere i Asker kommunen kan foreslå kandidater.

Kilde: Asker kommune

Artikkeltags