Fornebubanen skal bygges, sa Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap). Ordene fikk mange i Bærum til å trekke et lettelsens sukk.

Etter at byrådet kom med sin sekspunkts kravliste, var det spenning helt frem til mandag ettermiddag om banen fortsatt skulle bygges - eller om hullet skulle tettes igjen og 4-6 milliarder var brukt til ingen nytte.

For Bærum er det langt mer enn boliger som står på spill. Det handler om store investeringer som gjøres i et fremtidig bysamfunn.

Lettelsen ligger selvsagt i hovedbudskapet om at banen skal bygges. Kikker man nærmere på detaljene, kan det hende at Bærum også har grunn til å være fornøyde, selv om Oslos byrådsleder forsøkte å være streng.

Nøkkelen er grunneierbidragene. Kort tid før pressekonferansen ble det kjent at grunneierne var villige til å bidra med ytterligere 2,1 milliarder kroner for å få Fornebubanen bygget. Det er en vesentlig sum i lys av den voldsomme prisøkningen på banen.

Raymond Johansen benyttet anledningen til å skryte av Obos for å ha tatt en koordinerende rolle blant grunneierne. Igjen er det grunn til å spørre seg om ikke Bærum også har en grunn til å være fornøyde.

Av de 2,1 milliardene skal drøyt 1,3 milliarder komme fra Oslo. Resten fra Viken, noe som i praksis vil si Bærum.

Både Obos og Oslo Arbeiderparti har de siste ukene lagt betydelig press på Bærum. Først var Obos-sjef Daniel K. Siraj ute og sa at de gjerne kunne betale ytterligere 300 millioner til banen - og enda mer om Bærum var villige til å omregulere næringseiendommer til boliger.

Det siste ble gjentatt av Oslo Aps Andreas Halse på den direktesendte pressekonferansen.

Les også

Oslo tar Bærum som gissel

Nå er det grunn til å erfare at cirka en halv milliard av Vikens andel er sikret gjennom økte grunneierbidrag innenfor den eksisterende kommunedelplanen for Fornebu (KDP3). Altså at utbyggerne med Obos i spissen betaler mer til banen uten å få bygge flere boliger.

Kravet om å bytte næring mot bolig skal være lagt bort. I hvert fall i denne omgang.

Det sier sitt om hvilke verdier som står på spill for utbyggerne.

Resten av grunneierbidraget skal primært hentes på Lysaker, den planlagte reguleringen på Teleplan-lokket og eiendommer Bærum selv eier.

Siste ord er definitivt ikke sagt. Det som nå ligger på bordet er viljeserklæringer. Detaljene skal meisles ut over sommeren og utover høsten.

Det neste, uhyre viktige steget kommer allerede denne uken. Da må avtalen om bompenger loses gjennom både gjennom bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken.

Men akkurat i kveld er det lettelse hos Fornebubanens forkjempere i Bærum.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.