Elever fra Eiksmarka skole var invitert til å delta.

Mens de hygget seg med boller og brus, ble åpningsseremonien gjennomført av avdelingsingeniør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen, fylkesordfører Anette Solli og Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Den nye kombinerte gang- og sykkelveien er 1,1 kilometer lang, tre meter bred og ligger parallelt med Griniveien. Den kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelvei ved Eiksveien. Budsjettet er på 92 millioner kroner.

Ny belysning

Karbø innrømmet at veien ikke var helt ferdig. Noe arbeid gjenstår i krysset ved Eiksveien.

I tillegg til gang- og sykkelvei er det bygd rundkjøring i krysset Griniveien og Vollsveien, og undergang ved Vollsveien, samt steinmur langs deler av strekningen.

Det er kommet ny veibelysning langs hele strekningen. Som en del av prosjektet skal Eiksveien stenges for å bedre trafikksikkerhet for syklister og gående langs Griniveien. Eiksveien har standard som boligvei med mange direkte avkjørsler både fra boliger og garasjer.

Fremkommelighet

Anette Solli var glad for at barn som ferdes langs Griniveien er skilt fra bilene.

– Det er blitt tryggere for gående og bedre fremkommelighet for bilene, påpekte hun.

Lisbeth Hammer Krog gjorde oppmerksom på at hun bor i nabolaget, og hennes tre barn har alle gått på Eiksmarka skole.

Hun påpekte at det fortsatt gjenstår gang- og sykkelvei å bygge. Men det er ikke satt av penger til å bygge etappen mot Gamle Ringeriksvei.

Bærum-ordføreren poengterte også at gang- og sykkelveien bråstopper ved bygrensen. Hun håper samarbeid med Oslo kan sikre forlengelse til Røa.