Det er tall fra Brønnøysundregistrene som avslører den sterke viljen til å starte for seg selv i Asker og Bærum.

Det er mange ulike teorier om hva som gjør at enkelte er mer tilbøyelige til å starte for seg selv.

– Det er i alle fall positiv fra et innovasjonssynspunkt at mange ideer settes ut i livet. Mange av virksomhetene forsvinner, noen greier seg bra mens bare noen få blir veldig vellykket, sier John-Erik Mathisen ved Handelshøyskolen BI.

LES OGSÅ:

Her er de siste konkursene i Asker og Bærum 

Selger garnnøster med milliongevinst

Ingen personlighetstrekk

Forskere har forsøkt å se om gründere har spesielle personlighetstrekk, uten at de har funnet noen klare sammenhenger.

– Kreativitet, åpenhet og utadvendthet viste en svak sammenheng, men det virker som om jo mer vi studerer slike sammenhenger, jo flere spørsmål får vi. Vi har ingen fasit på dette, sier han.

Mathisen mener imidlertid at evnen til å se mønstrer og muligheter som andre ikke ser, er noe som preger gründere generelt.

LES OGSÅ: Gründer-kamerater gjør butikk på gamle malerruller