I Asker og Bærum er hele 6.536 personer over 25 år aktive golfspillere, mot 1.060 som er under 25 år, ifølge en stor undersøkelse gjort av Akershus fylkeskommune. Hos Haga Golfklubb jobber de aktivt med å tilknytte seg familier.

– Vi har et klart fokus på barnefamilier og hvordan vi kan bli en del av skolefritidsordningen i skolen, sier leder Claes Gunnarsson, som allerede har SFO-ordning sammen med blant andre Haug skole.