– Vi ligger stabilt på en rundt 100.000 medlemmer av ulike golfklubber nå, forteller presidenten i Norges Golfforbund, Marit Wiig.

Hun forteller at de er godt fornøyd med det høye tallet, men at de i fremtiden må ha et klart fokus på kvinneandelen.

– Vi sliter med andelen kvinner, hvor vi ser en prosentvis nedgang. Vår erfaring er at kvinnene har mer fokus på det sosiale, der konkurransebiten fenger herreurene. Vi må derfor se på måter å tilpasse oss, sier Wiig, som blant annet etterlyser et fokus på arrangementer rundt selve spillet.

– Samtidig heier vi også veldig på alle klubber som klarer å knytte til seg samarbeid med lokale skoler, for det er veldig viktig at vi får de unge på banen.

LES OGSÅ:

Golfklubb måtte senke prisene etter vinterens herjing

6.500 golfere over 25 år 

Færre nyetableringer

Antallet golfbaner i landet ligger stabilt på 180, og der golfen tidlig på 2000-tallet fikk en kraftig økning i antall baner, ser Wiig nå at flere jobber med å utvide, fremfor å bygge nytt.

– Man ser nå at det blir stadig færre nyetableringer, og at fokuset ligger i videreutvikling av eksisterende baner. Enkelte øker antall hull, mens andre har fokus på forbedring av eksisterende bane.

Mange lokale

I en undersøkelse gjort av Akershus fylkeskommune, kommer det frem at nærmere 7.600 personer i Asker og Bærum er medlemmer i ulike golfklubber.

Drøyt 1.100 av disse hører til på Grini Golfklubb.

– Vi har merket en liten økning fra i fjor, og har hatt suksess med å tilknytte oss spillere gjennom introduksjonskurs, sier daglig leder ved Grini Golfklubb, Jan-Tore Grønlund.

Grini Golfklubb er en av åtte klubber i Asker og Bærum.