På et historisk flyfoto av Godthaab med gartneriet før tomtesalget troner Godthaab som et eventyrslott i edelløvskog med innslag av kalkgranskog og kalkfuruskog, et spesielt artsrikt og verneverdig naturlandskap. I søkket sør for Godthaab ligger gartneriet, 20 mål med hagemark: frukthagen, grønnsakshager, gris og hønsehus.

Nå er dette for lengst nedbygget med boligblokker, med Godthaab Haven i sør og Godthaab Park i nord.

På årets byggeplan, mellom Godthaab og Gamle Ringeriksvei, står en ny fløy i edelløvskogen i nord, samt tre ruvende fem etasjers boligblokker i parken foran hovedbygget.

I det hele tatt vil den ærverdige institusjonen miste sin sjel og identitet dersom naturen, miljøet og rammen rundt blir rasert og ødelagt.

Den siste av fire miljøødeleggende planer bør også stoppes. Nå gjelder det, først og fremst, å berge Godthaabs sjel.

Les også

Skjebnetid for Godthaab

Les også

Kommunevalget og natur og miljø