– Ja, dette er en skikkelig god nyhet. Champagnen står på kjøla, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i Asker, Ivar Granum.

Fredag kom nyheten om at Statens vegvesen vil fortsette planleggingen av 44 veiprosjekt i Norge, som ble satt på vent i januar. Blant dem er forbindelsen som knytter E18 i Lier med E134 ved Dagslett i Asker. Strekningen på E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru er også blant prosjektene som skal planlegges videre.

– Det er en utrolig god nyhet hvis dette betyr at prosjektene ikke mister fremdrift, sier ordfører Lene Conradi. Hun tar det hele som et signal om at regjeringen ikke snur.

– I så fall trenger vi ikke møte samferdselsministeren som vi har bedt om, og fått tid til, å møte i mars. Det er virkelig på tide at disse to store samferdselsprosjektene får forutsigbarhet for fremdrift og gjennomføring, sier Conradi.

Avlaster mindre veier

Prosjektet E134 Lier-Dagslett har tatt nesten uendelige krumspring, fra ja til nei og tilbake igjen, de siste 30 årene. Når prosjektet endelig blir gjennomført, betyr det at du som bilist kan ta av fra E18 i Lier og kjøre en tunnel med utløp ved Spikkestad. Derfra går det rett på E134 til Oslofjordtunnelen.

Les også

Full bråbrems i veiutbyggingen

Les også

Du vet vel bedre, Lavik?

Veiforbindelsen vil lette tungtransporten som nå kjører om Oslo, og avlaste Røykenveien og Slemmestadveien. For næringslivet i Asker er forbindelsen etterlengtet, og mange har argumentert for at det kan skape flere arbeidsplasser i Asker sør.

I fjor høst kjempet flere konsulentselskap om kontrakten for prosjektet. På nyåret kom meldingen om at alt arbeid var stanset. I dag kom meldingen fra veivesenet om at de likevel vil prioritere 44 veiprosjekt over hele landet. Blant dem er E134 mellom Lier og Dagslett, og E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru.

– Politikk kan være veldig komplisert, og det var krevende da disse prosjektene ble satt på vent tidligere i år, sier Granum.

I etterkant har lokalpolitikere både i Asker, Bærum, Lier og Drammen satt press på regjeringen. Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Lier, Silje Kjellesvik Norheim, har jobbet de siste årene tett med partikollegaer Granum i Asker og Kjell Maartmann-Moe i Bærum. Til Lierposten uttrykker hun at nyheten som kom i dag gjør det til «en gledens dag».

Vil bruke egne ansatte

Vegvesenet har brukt tiden etter at statsbudsjettet for 2023 ble vedtatt til å gå gjennom samtlige planprosjekt hvor det jobbes med kommunedelplaner og reguleringsplaner. Vegvesenet vil nå i større grad bruke egne ansatte i stedet for innleide konsulenter i planleggingsarbeidet. Siden det skal planlegges færre veiprosjekt, blir det mindre behov for å leie inn eksterne konsulenter, opplyser de i en melding.

– En konsulenttime koster fort det dobbelte av timesatsen til en ansatt i Vegvesenet. Da får vi mer veiplanlegging for pengene når vi gjør jobben selv. I tillegg bygger vi opp viktig kompetanse internt, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.