Men på Slependen har flere fulgt oppfordringen - i hvert fall flere enn før.

– Vi har faktisk en betydelig økning i salget av Jodix i mai, forteller Lise Ekroll Aarvold, eier og daglig leder i Liseapoteket på Slependen senter.

Det går i bølger, opplever Aarvold, og mest ble solgt før jul, da tablettene ble gjort tilgjengelige i norske apotek og informert om i stor skala.

Aarvold husker sågar en kunde som kjøpte Jodix i julegaver.

– Du vet, man har alt. Vedkommende hadde fått med seg at dette var noe som hørte med i førstehjelpsskrinet.

Drahjelp fra tv-serie

Jodix er en medisin norske myndigheter anbefaler alle under 40, gravide, ammende eller med barn å ha liggende hjemme – i tilfelle atomulykke.

Tablettene skal ikke spises annet enn når ulykken har skjedd og myndighetene gir beskjed om det, og må absolutt ikke forveksles med Jod som kosttilskudd. Den feilen har vært gjort ved noen apotek – og det er noe av grunnen til at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet på Østerås i mai sendte oppdatert informasjonsmateriell til alle fylker og kommuner.

Dette har gitt noe nyhetsdekning – og sammenfaller med strømmetjenesten HBOs slipp av storserien Chernobyl, en dramatisering av atomulykken som hendte våren 1986.

Samkjøringen er helt tilfeldig – men veldig heldig, synes beredskapssjef ved Direktoratet, Astrid Liland fra Haslum. Hun har hørt folk fortelle at tv-serien har fått dem til å huske at de skulle kjøpe inn Jodix.

Tredobling og underdekning

Tall fra Apotekforeningen viser mer enn tredobling av salget fra starten av mai til slutten av mai.

Men det samlede salget – 6.261 pakker i Akershus, som teller 258.161 privat husholdninger – antyder solid underdekning.

Telefoner til kjeden Apotek 1, som har ti apotek i Asker og Bærum, og Boots som har tre, viser stabilt lav etterspørsel.

– Når myndighetene har gått ut og sagt at dette bør finnes lett tilgjengelige for målgruppene, er det ikke heldig at store deler av befolkningen ikke ser ut til å ta anbefalingen på alvor, sier kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots Norge.

Vitus-apotekene i Asker og Bærum beskriver "en liten oppsving" for månedene april og mai.

– Ta med på ferie

Beredskapssjef Liland anbefaler også at folk legger tablettene i reiseapoteket når de reiser i sommer, enten de skal på hytta i fjellheimen eller storbyferie.

Den dagen det smeller, vil man for det første mest sannsynlig få beskjed om å bli innendørs – og for det andre ha kun få timer på seg til å ta medisinen om den skal ha effekt.

– Hvis alle går på apoteket samtidig da, blir det utsolgt.

Kjernekraft er ung teknologi, og ulykkene har heldigvis vært få. Liland kan ikke gi noen sannsynlighetsgrad for at tablettene noensinne blir nyttige.

– Men det som er helt sikkert, er at ting kan gå galt. De sa at Titanic ikke kunne synke. De sa at reaktoren i Tsjernobyl ikke kunne eksplodere, sier Liland.

Sist de var spist i stor utstrekning, var etter Fukushima-ulykken i Japan i 2011. Den ble også gitt i Polen etter Tsjernobyl-ulykken.

– Grunnen til at vi vet at en atomulykke gir økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen hos barn, er at tusenvis av sovjetiske barn fikk slik kreft etter Tsjernobyl, sier hun.

Atom-trusselbildet endres for Norge

  • Det er økt fare for at radioaktivt materiale kan bli brukt i eller som mål for terror.
  • Det er økende aktivitet i nord med militære reaktordrevne fartøy, og løkende trafikk langs kysten av fartøy med reaktor, eller radioaktivt avfall.
  • Gjennomsnittsalderen til kjernekraftreaktorer er økende. Det kan innebære økt risiko.
  • Nedleggelse av forskningsreaktoren i Halden medfører avfallshåndtering i lang tid fremover - og fare for uønskede hendelser.
  • Norske myndigheter ser igjen på bruk av kjernefysiske våpen nær eller på norsk territorium som et ikke utenkelig scenario.

Kilde: Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet, les rapporten "Endringer i Trusselbildet" her. (ekstern lenke)