Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å ta et sterkere grep i arbeids- og sosialpolitikken. Et stort gjennomslag for Akershus Arbeiderparti og alle oss som vil øke ytelsene for de med minst.

Aller mest betyr det mye for alle de menneskene som sliter med å få hverdagen og økonomien til å gå rundt. Flere av dem bor i Akershus og her i Asker og Bærum.

Akershus Arbeiderparti gikk til landsmøtet med tre hovedgrep som vi mener måtte prioriteres:

Vi må sammen med fagbevegelsen ytterligere styrke arbeidstagernes rettigheter og sikre alle en trygg jobb med en lønn å leve av, vi må ha et Nav som bedre hjelper folk i arbeid i samarbeid med offentlige og private arbeidsgivere, og vi må styrke det sosiale sikkerhetsnettet, spesielt for de som i dag mottar minst.

Vårt mål er at ingen skal leve i fattigdom. Derfor må også flere hjelpes inn i arbeid, aktivitet og utdanning.

Les også

Ap tar buss, båt og tog videre, Høyre blir stående igjen

Flere som er i arbeid, må få en lønn å leve av, hele og faste stillinger og gode arbeidsvilkår.

I mange år har vi ikke snakket helt ærlig og brutalt om fattigdom og ulikhet.

Vi har ofte nevnt at vi går glipp av den neste Haaland fordi fotballkontingenten er for dyr, og at barn ikke får muligheten til å delta i barnebursdager fordi gavene er for dyre.

Det vi snakker mindre om, er hvordan fattigdom sprer seg som gift i kroppen til mennesker. At man lever færre år, og at flere og flere barn forteller om at de legger seg sultne.

Vi snakker lite om at fattigdom er arvelig. At barn som lever med foreldre som bekymrer seg over økonomien, blir psykisk syke.

Fattigdom og ulikhet kan ikke fjernes ved et pennestrøk, men kun gjennom tydelig sosialdemokratisk fellesskapspolitikk. Politikk som løfter hele laget, og som løfter spesielt de som har minst og de som tjener minst.

Det siste samfunnet trenger, det er mer høyrepolitikk. Uansett hva spørsmålet er, så er svaret deres skattekutt til de med mest og privatisering av vår felles velferd.

Den brutale sannheten er at alle får ikke de samme gode mulighetene til å lykkes, dersom de som allerede har mest fra før av, skal få enda mer og dra fra resten.

Les også

Sammen for Ukraina 

Skattekutt til de med mest er uansett hvordan man vrir og vrenger på det – velferdskutt.

Da havner vi tilbake til start, der vi må spørre oss selv hva slags samfunn vi ønsker oss.

For oss som er så heldige som stiller til valg, vi må stille oss spørsmålet om hvem vi er til for. For meg som stiller til valg for Arbeiderpartiet, så er det ikke noe som helst tvil om hvem jeg og Arbeiderpartiet er til for.

Vi har aldri vært til for hverken store konserneiere eller milliardærer. Vi har aldri vært til for de som ønsker skattekutt til de med mest.

Vi er til for alle som står opp hver eneste dag og gjør sitt beste, og for alle barn og unge som fortjener å leve gode og verdige liv.

Les også

Vi tåler godt at noen tjener seg rike i lovlige virksomheter