Anne Hilde Røsvik og Maria Begby er nærmest i sjokk etter en tur fra Gullhella til Gjellumvannet i Asker. Store mengder med søppel og avfall ligger slengt rundt i området.

– Det var helt forferdelig der. Jeg var klar over at det var lå avfall og søppel i området, det har jeg blant annet sett fra toget, men at det skulle være så store mengder ante jeg ikke. Overalt inne i våtmarksområde lå det plast i alle fasonger, isopor, leker, metall, tauverk og en gammel rusten tønne, forteller Røsvik som sitter i kommunestyret i Asker for Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Hun forteller at mye av søppelet er dekket av langt grønt gress og blader.

– Ved første øyekast ser det kanskje ikke så ille ut, men når du ser litt nærmere etter er det veldig mye.

LES OGSÅ: Sjokkert over søppelfunn i naturen

– Søppeldynge i naturområde

– Vi kan ikke ha søppeldynge i en viktig naturtype og våtmarksområde som er svært viktig for fugl, frosk, insekter og planter. Det er også søppel videre oppover langs bredden mot Verkenselvas utløp. Gjennom edelløvskogen ved nordre enden av vannet går det en tykk plastrull av noe slag gjennom skogen og ned i vannet. Svært skjemmende og selvsagt til forstyrrelse for naturlivet der, sier Røsvik.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGG: Kamp mot forsøpling

Hun mener en del av plasten i området kan stamme fra større utbyggingsprosjekter.

– Det er viktig at det gode rutiner ved større prosjekter slik at plast, isopor og annet fra byggeplasser ikke sprer seg og at det ryddes opp.

Røsvik og Begby prøvde å få med seg litt av avfallet da de var på tur, men det var så tore mengder at de ikke hadde mulighet til å få med seg alt.

– Nå håper jeg Asker kommune har mulighet til å ta en runde og rydde og få til ordninger med utbyggere slik at ikke avfall sprer seg.

LES OGSÅ: Bruker hundretusener på å fjerne dumpet søppel

Ukjent forsøpling

– Jeg er ikke kjent med forsøpling av dette området, så det er litt vanskelig å si hva kommunen kunne ha gjort her. Søppel på privat eiendom er grunneiers ansvar. Kommunen kan med hjemmel i forurensningsloven pålegge grunneier å rydde opp søppel dersom det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Ellers skal det gjennomføres ryddeaksjoner rundt Bondivannet og Gjellumvannet hvert år av Asker Jeger- og Fiskeforening, om de har ryddet her i år vet jeg ikke, sier rådgiver i Natur og Idrett i Asker kommune, Thomas Westby.

LES OGSÅ: Padlet gjennom plastsøppel i Sandvikselva

– Er det vanskelig for kommunen å følge opp denne type forsøpling?

– Ja, vi har ikke ubegrenset med ressurser, så det er viktig at folk tar ansvar selv og sørger for at det ikke forsøples, sier Westby.

Han synes det er litt lett å skylde på utbyggere i området for forsøpling.

– Før man gjør det kan man ikke bare tro at det stammer fra en utbygging, her må det bevises hvor det stammer fra før kommunen kan pålegge noen å rydde opp, sier Westby.

Rydding på vårparten

«Søppel langs kommunale veier ryddes opp på vårparten når snøen har smeltet. Ryddingen skjer i hovedsak gjennom ulike ryddeaksjoner kalt Rusken-aksjoner som koordineres av kommunen, men som gjennomføres av kommunens innbyggere. Rydding langs E18 og fylkesveier organiseres av Statens vegvesen. Private veier og velveier må ryddes av veiens brukere», skriver Asker kommune på sin hjemmesiden.

«Utenom ryddeaksjonene fjerner kommunens Miljøpatrulje søppel sporadisk ved for eksempel dumping av større mengder avfall eller opphoping av søppel på enkelte steder. Slik forsøpling kan meldes inn til Natur og idrett i kommunen.»

LES OGSÅ: Mye søppel i naturen i Asker