Det er trist å lese at en hall i Bærum idrettspark stenges for ungdom på grunn av adferden noen av ungdommene viser.

Jeg har som daglig leder av Gui Sportsklubb arrangert Fun Friday siden 2017. Et åpent hallkonsept for barn og ungdom.

Min erfaring er at det er mulig å snu de negative opplevelsene der noen kommer inn og ødelegger for andre.

For å få til det kreves en plan og et lokalmiljø som jobber sammen. Vi har riktignok bedt ungdom som ikke har oppført seg bra eller inntatt alkohol, om å forlate Fun Friday i Vollen Idrettshall, og vi har hatt dialog med dem om hva som kreves for å få være med igjen.

I løpet av de fem årene vi har hatt tilbudet, har problemene begrenset seg til noen få ganger.

Fredag 16. september hadde vi over 400 barn i Vollen Idrettshall (fordelt på to grupper).

Da de yngste var i aksjon, var det cirka 100 foreldre på tribunen. Da de eldre barna (10 år og eldre) kom, var det ingen foreldre til stede.

Da blir det fort til at noen av de unge også løper litt utendørs. Ungdommers måte å være sammen på og behov de har for sosialt samvær, er viktig å forstå, og jeg gikk ut for å ha oversikt og kontroll med aktivitetene til de som trengte litt luft.

Det skjedde som det som oftest gjør ikke noe galt – ungdommene pratet og lo, løp litt rundt og var som ungdommer flest.

Når det oppstår vanskeligheter eller krevende situasjoner, er det kanskje enkelt å gi opp. For meg kunne det vært enkelt å droppe Fun Friday når vi må bruke tid på å rydde i ting og ha samtaler med miljøet rundt, for det krever jo litt å ha flere hundre barn i full aktivitet. De har jo alle gledet seg i flere dager og er fulle av energi og dertil lydnivå!

Veien frem til å få Fun Friday vellykket er ingen plankekjøring. Denne fredagen var første gang vi hadde et bra antall foreldre til å hjelpe, noe som var organisert av FAU.

Når vi har Fun Friday med færre deltagere, har vi stort sett løst dette ved å ha ungdommer til stede for tilsyn, og de bidrar også når det trengs for å skape aktivitet. Fun Friday får noe pengestøtte. Da har vi også mulighet til å gi ungdom jobberfaring.

Les også

Stengte dører er et nederlag

Det har i flere år vært prøvd å få til åpen hall også i Heggedal uten at det har lykkes. Gui Sportsklubb arrangerte imidlertid i april Fun Friday i Heggedal hvor det også var cirka 400 i aktivitet. Vi fikk sikkert drahjelp av at dette var den første Fun Friday etter pandemien.

Det hører også med til historien at vi inviterte til Fun Friday Extra med innleie av hoppeaktiviteter støttet av lokalsamfunnsutvalget i Heggedal.

Årsaken til at det har blitt god deltagelse i Vollen og Heggedal er at vi har bygd opp Fun Friday som et varemerke der barn og voksne vet hva de får, og vi vet at her vil alle barn ha mulighet til å delta. Det er blitt kult å være på Fun Friday. Ikke minst det vi kaller Fun Friday Extra.

Jeg håper Bærum kommune vil gi ungdommen som vil leke og ha det gøy på Rud, en sjanse til å få til et positivt miljø. Jeg er den første til å forstå at det noen ganger er krevende, men betyr det at tilbudet skal forsvinne?