Dagaktivitetstilbudet Daga gir yngre med demens en mer meningsfull hverdag.

Dette innlegget springer ut av personlige erfaringer og en dypt forankret vilje til å belyse et positivt tilbud i Bærum kommune.

Demens er en utfordring som berører oss alle, og i denne virkeligheten finnes det lyspunkter som fortjener å bli fremhevet.

Daga i Bærum kommune er et slikt tilbud, og det er viktig at vi retter vår oppmerksomhet mot det for å forstå den dyptgående innvirkningen det har på mennesker med demens og deres pårørende.

Demens, i alle sine former – Alzheimer, vaskulær demens, frontotemporal demens og Parkinsons demens – er en kompleks og hjerteskjærende tilstand. Den stjeler gradvis individets identitet og minner.

Midt i denne tøffe virkeligheten finnes kommunale initiativer som Daga. Dagaktivitetstilbudet er mer enn bare en plass for deltagerne å tilbringe tiden sin – det er en arena der dype samtaler, sunne måltider, berikende turer og oppfølging hjelper til å bryte ensomhetens bånd.

En viktig hemmelighet om Daga er at det ikke bare er for de som har kommet lenger i sin demensreise, men også for de nylig diagnostiserte.

Det gir en anledning til å holde fast ved normaliteten, delta i fellesskapet og skape gode minner.

Dette er ikke bare et tilfluktssted for de som har kjempet lenge, men også en trygg havn for de som nå møter utfordringene som demens fører med seg.

Daga er en plattform som gir deltagerne muligheten til å leve, ikke bare eksistere.

Resultatene overskrider tallene på papiret – de reflekteres i gnisten i øynene, økt selvtillit og den indre styrken som gjenoppstår.

Les også

Takk for åpenheten, Ingebrigt

Forskningen underbygger denne innsikten, og tallene viser at slike tilbud kan bremse demensens progresjon og forbedre livskvaliteten til de som påvirkes.

Men dette handler ikke kun om individuell endring. Det handler også om vårt kollektive ansvar som samfunn og politikernes evne til å sette fokus.

Forskningen viser at investeringer i demensomsorg ikke bare er etisk riktig, men også økonomisk fordelaktig.

Ved å støtte initiativer som Daga, kan vi ikke bare redusere fremtidige helseutgifter, men også legge grunnlaget for et sterkt samfunn i fremtiden.

I tillegg til den allerede verdifulle innsatsen ønsker jeg å understreke viktigheten av å innvilge mer midler til styrke- og kondisjonstrening for demenssyke.

Forskning viser at det har en enorm positiv effekt på symptomer og livskvalitet hos personer med demens.

Denne typen støtte vil også bidra til å redusere byrden på pårørende og helsevesenet.

Jeg håper virkelig at politikere i større grad vil prioritere demensomsorg og lignende initiativer som Daga.

Vårt samfunn bør være preget av omsorg og kjærlighet. Med den økende utfordringen i form av flere demenssyke er det nødvendig med en større satsing for å gi de syke og deres pårørende en tryggere vei fremover.

Til slutt vil jeg også rette en varm takk til de dedikerte individer som arbeider på Daga i Claude Monets allé i Sandvika, samt til demensteamet i Bærum kommune.

Deres engasjement og omsorg legger grunnlaget for en bedre hverdag for de som er rammet av demens, og deres pårørende.