– Nedleggelse og salg av Blakstad sykehus møter stor motstand fra pasienter, pårørende, ansatte og innbyggere, står det i interpellasjonen som skal behandles i Asker kommunestyre 31. januar.

Bak interpellasjonen står Janne Grøttumsbråten (SV), Oddvar Igland (Sp), Ole Jacob Johansen (Frp), Torleiv Rognum (KrF) og Bård Kjetil Dahl (Rødt).

Partiene har ikke flertall sammen, men ønsker å få med seg kommunestyret i Asker på å vedta at ordføreren skal be Helse Sør-Øst om å revurdere sine planer om å legge ned Blakstad og flytte virksomheten inn i der nye sykehuset som bygges i Drammen.

Det er Helse Sør-Øst som eier sykehustomten og Vestre Viken som står for driften av Blakstad.

Partiene bak interpellasjonen peker på at det var bred enighet i gamle Asker i 2018 om at sykehusfunksjonene på Blakstad burde videreutvikles, ikke legges ned.

– Jeg er rimelig trygg på at meningene til flertallet i kommunestyret i Asker ikke har endret seg vesentlig i denne saken siden 2018, selv om vi har hatt en kommunesammenslåing i mellomtiden, sier Oddvar Igland (SP).

Uvurderlig terapeutiske verdier

Janne Grøttumsbråten (SV) sier at partiene bak interpellasjoner frykter at sengeplasser i psykiatrien kan forsvinne og at flere av kvalitetene med Blakstad går tapt ved flytting til Drammen.

– Den viktigste grunnen til at vi ønsker bevaring er at det ikke er plass til alle avdelinger og funksjoner som i dag er på Blakstad, på det nye sykehuset i Drammen. Man har heller ikke funnet noen annen lokasjon til disse funksjonene. Vi er redde for at flytting vil føre ytterligere nedbygging av sengeplasser i psykiatrien.

– Beliggenheten til Blakstad er også viktig. Eiendommen er både stor og egnet til helseformål. Det er en uvurderlig terapeutiske verdier for psykiatriske pasienter å ha direkte tilgang til natur og rolige omgivelser. Flyttes sykehuset vil tomten sannsynligvis selges til eiendomsspekulanter, med mindre Asker kommune som reguleringsmyndighet forhindrer dette, sier Grøttumsbråten

Hun legger til at nærmere 1000 lokale arbeidsplasser kan gå tapt.

– Sånn sett er det også en viktig arbeidspolitisk sak vi lokalpolitikere må ta stilling til.

Håper på flertall

Sv, Sp, KrF, R og Frp har til sammen kun 12 av 55 mandater i kommunestyret og de er avhengige av å få med seg andre partier.

– Jeg er veldig glad for at vi nå er fem partier, både fra posisjonen og opposisjonen, som står sammen om denne interpellasjonen. Vi har forhåpninger om at ordføreren kan kontakte Helse Sør-Øst med ønske om at Blakstad sykehus bevares og videreutvikles, sier Janne Grøttumsbråten.

– Kommunestyret i Asker har tidligere ment det vi foreslår nå, så vi bør ha gode sjanser for å kunne samles om en ny henvendelse til Helse Sør-Øst, sier Oddvar Igland.

Les også

Da Ole Jacob forsøkte å ta livet sitt, ble ansatte på Blakstad redningen. Nå frykter han at tilbudet kan forsvinne

Ny fremtid?

– Realpolitisk sett er det vanskelig å stanse hele flyttingen, men Blakstad kan videreutvikles for de funksjonene som ikke får plass i Drammen. Som langtidsavdelinger og mer spesialiserte avdelinger. Blakstad kan bli et flott kompetansesenter for psykiatri, gjerne samlokalisert med deler av den kommunale psykisk helse- og rustjenesten vil det ha gode synergieffekter, sier Janne Grøttumsbråten.

– Regjeringen har varslet at de skal komme med en opptrappingsplan for psykisk helse. Det er også noe vi har med oss, sier Oddvar Igland.

Holde mulighetene åpne

Da Budstikka ringte hadde ikke ordfører Lene Conradi (H) bestemt seg for hvordan hun skulle svare på interpellasjonen.

Gruppeleder for Ap i Asker, Ivar Granum, sier at partiet skal ta stilling til interpellasjonen om Blakstad på gruppemøtet på mandag.

– Hva Ap vil mene vil jeg ikke forskuttere før gruppemøtet.

– Tror du toget har gått for fortsatt behandlingstilbud på Blakstad?

– De ligger et vedtak her fra Helse sør-øst og Vestre Viken om å avvikle Blakstad og selge området. Jeg tror ikke vi skal prøve å overprøve det nå.

– Det viktigste for oss har vært at mulighetene for en eventuell videre drift ikke stenges gjennom omregulering til ren boligbebyggelse. Vi er glade for at kommuneplanens arealdel legger til rette for både privat og kommunal næring, i tillegg til boliger på sykehusområdet. Det kan åpne for mange muligheter på sikt, sier Granum.