Broen ble skadet etter en påkjørsel 3. november 2021 som påførte skader i betongen. Etter dette ble gangbroen imidlertid stengt for ferdsel. Arbeidet med å fjerne det gamle broelementet og erstatte det med et nytt element, startet opp i februar. I mars ble broen åpnet for fotgjengere igjen, men da dukket det opp et nytt problem.

Den nye gangbroen takler nemlig dårlig regn og snøsmelting.

– Det står ikke så bra til med den nye gangbroen. Her må det jo være noe feil når det blir liggende så mye vann? Er rekkverket ferdig?, spør en kvinne i en e-post til Bærum kommune i slutten av mars.

– Det er faktisk nødvendig å ha på langstøvler når man skal gå over den. Jeg håper dette kan gjøres noe med. Vi har vært så glade for denne broen, og vi håper å kunne gå tørrskodde over den igjen, skriver en annen kvinne til kommunen.

Manglende drenering

Avdelingsleder vei og trafikk i Bærum kommune, Liv Eva Wiedswang forteller til Budstikka at kommunen er kjent med at det samler seg mye vann på gangbroen.

– Det mangler drenering. Nå skal det etableres avløp på broen som skal ivareta dette. Dette skal gjøres så fort entreprenør får utstyr og arbeidsvarsling på plass, skriver Wiedswang i en e-post.

Noe tidshorisont for når dette vil skje er foreløpig ikke fastsatt.