– Gang- og sykkelveien vil bli åpnet som planlagt ved årsskiftet. Noe grønt- og restarbeider, blant annet i Eiksveien vil gjøres ferdig til våren, sier Elena Wahl, byggeleder i Statens vegvesen.

LES MER: Endelig blir det sykkelvei langs Griniveien

Arbeidene langs Griniveien har nå foregått i et snaut år. Det har blitt gjort omfattende byggearbeider for å lage den 1.100 meter lange gang- og sykkelveien fra Eiksveien ned til broen over Lysakerelven.

Krysset Griniveien/Vollsveien vært stengt under hele byggeperioden, med omkjøring via Grinidammen. Nå er en ny rundkjøringen snart på plass i krysset, samt en undergang.

Riktig rekkefølge

Budstikka har fått flere henvendelser om at det til tider har vært lite aktivitet på anlegget. Ifølge Elena Wahl har dette ikke forsinket prosjektet.

LES OGSÅ: Her legges veien om mandag ettermiddag

– Store deler av prosjektet er konsentrert rundt den nye rundkjøringen. Disse arbeidene må gjennomføres i rett rekkefølge. Det betød at hovedentreprenøren ikke kunne få utført mange av sine oppgaver før betongarbeidene med den nye kulverten var ferdig. Da føltes det nok at det var rolig på anlegget, forklarer Wahl.

Gang- og sykkelveien er kostnadsberegnet ti 92 millioner.

– Slik det ser ut i dag vil kostnadsrammen ikke bli overskredet, påpeker byggelederen.