Jan Henrik Andresen, styreleder for Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum, er glad for all satsing på syklister og myke trafikanter.

Han er imidlertid ikke imponert over planene som foreligger.

– Myndighetene har fortsatt ikke klart å vise at de vil satse helhetlig. Det er litt her og litt der, sier Andresen.

LES OGSÅ: Tilbys gratis støyskjerm - men må betale for tomten

– Haster

For Bærums del mener han det haster med å komme i gang med gang- og sykkelvei langs Griniveien og sykkelfelt langs Professor Kohts vei på Stabekk.

– Syklistenes Landsforening mener det burde holde med en ren sykkelvei langs Griniveien, da det er få som går der, sier Andresen.

– Og i Professor Kohts vei, en del av hovedferdselsåren mot Oslo, er det helt nødvendig å gjøre noe raskt, maner han.

LES OGSÅ: Veivesenets plan: Disse veiene får nytt asfaltdekke

– Har en strategi

Han setter spørsmålstegn ved prioriteringen bak Underlandsveien i Heggedal.

– Jeg kjenner ikke forholdene der så godt, men lurer på om en gang- og sykkelvei som såpass få vil få gleden av, er smart bruk av penger. Jeg ville nok heller prioritert Røykenveien videre inn i Røyken kommune.

 

Tom Linderud i Bærum kommune er ikke enig med Andresen i at de ikke tenker helhetlig.

– Vi har en sykkelstrategi og handlingsplaner for å få til et sammenhengende system på sikt. Det er dessverre slik at en gang- og sykkelvei ikke bare kan rulles ut, det krever en planprosess, påpeker han.

LES OGSÅ: Prøver å løse E18-flokene

(Artikkelen fortsetter under kartet. Klikk på de røde skiltene i kartet for å få opp bilde og informasjon om hvert enkelt prosjekt.)

Lite i Bærum Vest

Kartet på de neste sidene avslører at det ikke er noen nye prosjekter i folkerike områder som Rykkinn, Bærums Verk og Lommedalen.

– Det er allerede et sammenhengende sykkelnett fra Skollerudveien i Lommedalen til Sandvika, forklarer Linderud.

 

Mari Gabrielsen er leder for samferdsel i Asker kommune. Hun sier at det ikke er tilfeldig at de fleste prosjektene er til fordel for myke trafikanter.

– Det har vært fokus på å bygge ut strekninger som mangler tilbud til syklende og gående, og vi ser med glede at Veivesenet nå bygger noen av disse gang- og sykkelveiene, sier Gabrielsen.

Hun erkjenner likevel at det ofte må bygges på lite areal grunnet «trange forhold».