– Akershus fylkeskommune har styring på økonomien og leverer gode resultater. De videregående skolene er på Norgestoppen når det gjelder resultater, det er sterk vekst i kollektivtrafikken og vi holder tritt med vedlikeholdet på fylkesveiene, sier fylkesordfører Anette Solli i en pressemelding.

Arbeiderpartiets gruppeleder Tonje Brenna var i debatten opptatt av å begrense veksten i klassestørrelsen på yrkesfaglinjene ved de videregående skolene.

– Lærere roper varsku. Tidligere var det maks 15 elever. Nå er det stadig oftere 18, advarte hun.

1.100 flere elevplasser

Akershus har en sterk befolkningsvekst. Dette gir behov for økte midler til drift og investeringer i videregående skoler, kollektivtrafikk og tannklinikker.

Det kompenseres for elevtallsvekst, lærlingtilskuddet økes med 12,5 millioner kroner, kollektivtransporten styrkes med 40 millioner kroner og det er også en satsing på kultur.

Det er behov for 1.100 flere elevplasser i Akershus i årene 2019–2022. Befolkningsprognoser viser at det er behov for 2.700 nye elevplasser i Akershus frem mot 2030.

Utbyggingen av de videregående skolene er kostnadsberegnet til 5 milliarder kroner for de kommende fire år. I perioden 2019–2021 legges det opp til investeringer på 3,9 milliarder kroner til nye skolebygg og eksisterende skoler rehabiliteres for 129 millioner kroner.

Fag- og yrkesopplæringen styrkes med 12,5 millioner kroner som følge av høyere tilskuddssatser til lærebedrifter og flere lærlinger. Til sammen bevilges 284 millioner kroner til fag- og yrkesopplæring.

Budsjettet for voksenopplæring økes med over 14 millioner kroner fra 2019 som følge av økning i voksne som gjennomfører opplegget.