Det er fasiten for Asker med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering.

De siste månedene har Ap/Sp-regjeringen utsatt og nedprioritert flere viktige samferdselsprosjekter for vår region. Som perler på en snor har nyhetene kommet:

  • Ny Oslofjord-forbindelse – utsatt.
  • E134 Dagslett-Linnes – utsatt.
  • E18 Vestkorridoren – utsatt.

Prosjekter jobbet frem over mange år er over natten sendt ut på en ny tåkeseilas.

Asker er en pendler- og næringskommune. Vi trenger gode og effektive veier – det er viktig for næringslivet, innbyggerne og trafikksikkerheten.

Det er også viktig for en fortsatt satsing på kollektivtransporten. E18 er et viktig prosjekt nettopp for å frigjøre areal og sikre effektive bussveier.

Summen av dette gjør det avgjørende for Fremskrittspartiet at viktige samferdselsprosjekter for vår region ikke prioriteres ned, men satses på.

For å sikre videre utvikling av vår kommune trenger vi å gjøre det attraktivt både for næringslivet og for privatpersoner å etablere seg her. Kø, kork og kaos bidrar ikke til dette.

Dessverre har Ap/Sp-regjeringens nedprioritering av Asker snarere blitt en vanesak enn en overraskelse. Det bør likevel begynne å bli flaut for Ivar Granum i Arbeiderpartiet og Oddvar Igland i Senterpartiet å fronte egen regjering lokalt, når de ser hvordan vår region gjennomgående blir nedprioritert.

For Granum har det blitt et paradenummer å forfekte at han er for alle prosjektene som regjeringen er mot. Dessverre ser det ikke ut til at han har særlig gjennomslagskraft internt i eget parti.

Igland har derimot valgt strategien hvor han ikke sier noe som helst om hva han mener om regjeringens nedprioritering av Asker og Vestregionen. Resultatet av at Senterpartiet samarbeider med Ap nasjonalt og Høyre lokalt, ser ut til å være at Igland blir med på gladsakene og skygger banen for resten.

Stillheten fra Asker Senterparti når regjeringen utsetter prosjekt etter prosjekt er øredøvende.

Det kan bli utfordrende for Granum og Igland å forsvare stadige avlysninger, utsettelser og endringer i viktige veiprosjekter i vår region. Bortforklaringer har vi fått nok av. Nå trengs det handling.