Yngve Bjerke og Jan Thalberg jr. fortsetter debatten om parkeringsnormer og bil med svært populistiske og dessverre kunnskapsløse fremstillinger («På samme klode», Budstikka fredag 26. mai).

Les også

På samme klode

Videre fremstiller de Venstre med standpunkter vi ikke har. Klima, helse og miljø er tilsynelatende ikke med i Frps kunnskapsunderlag.

Luftforurensing fra veitrafikk er det miljøproblemet som har størst betydning for menneskers helse. Hvert år dør rundt 1.300 mennesker på grunn av svevestøv i Norge, uten at det omtales i særlig grad (kun rundt 100 dør i trafikken).

Miljødirektoratet viser i en ny rapport at Bærum er én av fem kommuner som bryter grensene for svevestøv, helsefarlig støv som i hovedsak skapes av biltrafikk.

Bærums luftkvalitet medfører helseutfordringer for et stort antall innbyggere og tidlig død.

Bergen var tidligere luftkvalitetsverstingen i Norge, men er ikke lenger på listen. Bergen Venstre har stått i bresjen for den vellykkede omstillingen.

Miljøbyråden i Bergen, Ingrid Nergaard Fjeldstad (V), uttaler at rushtidsavgift og flere kollektivreisende var de mest sentrale tiltakene for å få bukt med det helsefarlige svevestøvet.

Budstikkas artikkel 25. mai om de nyinnflyttede i Storøykilen på Fornebu viser at flertallets politikk i Bærum med ønsket om å få flere til å gå, sykle og kjøre kollektivt, virker.

Mens Frp uttaler at bilen er menneskets beste venn, uttaler Fornebu-beboer Kjetil Grov i artikkelen at «Beina er våre beste venner».

I samme artikkel i Budstikka sier Obos: – Vi erfarer at med en endret leilighetsmiks, nye boformer og utvidet beboersammensetning, så reduseres behovet for parkering.

Videre opplyser Obos at det fortsatt er noen parkeringsplasser igjen etter salgene av leilighetene i det første boligkvartalet. Obos sier: – Etterspørselen har vært litt lavere enn vi trodde. Vi opptatt av å vise til bildelingsordningen og at det går buss på Forneburingen, like utenfor.

Flertallet av Bærums politikeres mål om et mer klima- og miljøvennlig Bærum virker, selv om Venstre ikke synes det går fort nok.

Fornebu er på tross av Frp et foregangseksempel på vellykket politikk med hensyn til samling av arbeidsplasser og boliger.

I Venstre kaller vi dette 5-minutterssamfunnet – et samfunn planlagt for et godt, kortreist og miljøvennlig liv.

Bærums luftkvalitet medfører helseutfordringer for et stort antall innbyggere og tidlig død.

Flertallet av Bærums politikere ser ut til å stemme i kommunestyret 21. juni for å stramme inn på antall parkeringsplasser i nye boligprosjekter.

Nok en gang ser Frp til å kjøre sitt eget løp, ved å stemme mot.

Erfaringene fra vellykket Venstre-politikk i Bergen viser at det går an å gjennomføre nødvendige tiltak uten at det går ut over mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Venstre mener at det ikke er noen motsetning i å tilrettelegge for god mobilitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samtidig som det store flertallet med full bevegelighet endrer vanene litt til det beste for folkehelsen og miljøet.

Politikk handler å ta kloke valg på vegne av alle og de som kommer etter oss. Derfor trenger Bærum politikk som baseres på forskning, fakta, og som evner å se hele bildet.