FrP har hatt mange uheldige saker i 2018 og 2019. At folk som Ole Jacob Johansen kommer med utspill som han nå fossror for å komme unna hjelper ikke.