Arrangementer som selger for mer enn 290.000 kroner, må bokføre transaksjonene sine, ifølge et forslag fra Skattedirektoratet.

– Dette er for å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontanthandel, sier Astrid Dugstad Tveter, seksjonssjef i rettsavdelingen i Skattedirektoratet.

LES OGSÅ: Gjorde stas på superfrivillige Eddy (89)

Frivillig-kritikk

Stian Slotterøy Johnsen er generalsekretær hos Frivillighet Norge. Han reagerer sterkt på det nye forslaget til direktoratet.

– På et loppemarked eller kiosk krever det mye ekstraarbeid å få registrert alle transaksjonene som skjer, sier Johnsen.

Erik De Mora i Asker Kulturråd er også kritisk til det nye forslaget.

– Det dreper jo frivilligheten. Det blir kontrollerende og overvåkende fra staten. Alle lag og organisasjoner fører årsregnskap. Disse er jo offentlig tilgjengelig, så hvorfor trenger de å se for hvert enkelt arrangement, undrer De Mora.

– Det høres helt urimelig, jeg ser ikke helt grunnen til å levere inn tallene fra hvert loppemarked og andre frivillige arrangementer, sier De Mora.

Han får støtte fra loppemarkedssjef i Heggedal og Blakstad skolekorps, Øystein Hvesser.

– Jeg stusser litt over det ja. Vi er allerede få hender på loppemarkedet. Så hvis vi må begynne å registrere alle transaksjoner og bokføre dette, så kommer det til å ta mye tid, forteller Hvesser.

LES OGSÅ: Kommunen etablerer frivillighetssentral på Fornebu

Mot svart økonomi

Det nye forslaget er ifølge Skattedirektoratet for å bekjempe svart økonomi. De sier også har også registrert kritikken fra organisasjonene.

– Vi har registrert utspill fra interesseorganisasjoner. Det vil inngå i vår samlede vurdering av saken, forteller Astrid Dugstad Tveter.

Det nye forslaget vil stille krav til måten regnskapet føres på, og ifølge Johnsen er det litt ulike måter man kan føre det.

– Skattedirektoratets forslag går ut på at alle transaksjoner skal registreres elektronisk, noe som krever et kassaapparat. Alternativt kan man føre alle transaksjoner i en bok som følger en streng mal, forteller Johnsen.

LES OGSÅ: Fikk frivillighetspris: – Føler glede, ydmykhet og sorg

– Fordeler og ulemper

Dette krever mer av de frivillige organisasjonene. Loppemarkedssjef for Heggedal og Blakstad skolekorps, Øystein Hvesser, ser både fordeler og ulemper ved forslaget til direktoratet.

– Hvis vi må skaffe oss elektroniske kassaapparater, så blir det lettere for oss og forhindre tyverier. Samtidig så vil det jo koste en del å anskaffe disse kassaapparatene, som vil bety store utlegg fra budsjettet vårt. Men vi vil kjøpe inn det utstyret som kreves av oss dersom dette forslaget blir godkjent, forteller Hvesser.

De Mora ser også enkelte lyspunkt ved det nye forslaget til direktoratet.

– Ettersom grensen ligger på 290.000 kroner, så vil de mindre arrangementene slippe å betale, det er bra, sier De Mora.

LES OGSÅ: Etterlyser flere hundre frivillige

Forslag om unntak

Frivillige organisasjoner trenger ikke registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Dette betyr at kjøp og salg på for eksempel loppemarkeder, er unntatt moms.

Johnsen forteller at Frivillig Norge har levert et forslag til direktoratet.

– Vi har foreslått at man gjør unntaket gjeldende for all omsetning fra frivillige organisasjoner som allerede er unntatt merverdiavgiften, og synes det er naturlig at man bruker samme avgrensning som i det lovverket, sier Johnsen.