Det er bekymringsfull lesing i Budstikka disse dager om en økende uro i et ungdomsmiljø på Rykkinn.

Vi har snakket med både mødre, eldre, unge og skoleansatte som alle bekrefter at det har vært noen uheldige episoder, dette er en utvikling som må stoppes før det eskalerer videre.

Det er også en negativ utvikling i ungdomsmiljøer andre steder i kommunen.

Enten vi spør den eldre damen som er redd for å gå ut, læreren som er bekymret for tidligere elever, eller småbarnsmoren som ikke har merket noe selv, så er det som går igjen, at de unge har for lite positivt å drive med på Rykkinn.

Spesielt de som ikke er opptatt med idrett eller en annen tidkrevende fritidsaktivitet.

For dem er det få arenaer som tilbyr noe positivt å bruke tiden på. Lediggang er som kjent roten til alt ondt.

Fritidshuset på Rykkinn har i mange år vært en fantastisk positiv boltreplass for nærmiljøet.

Der kunne man få hjelp med lekser, spille spill, skate, BMX eller bare henge.

Alt innenfor trygge rammer med omsorgsfulle voksne rundt seg. Et fantastisk tilbud som forebygger utenforskap.

Fritidshuset har i dag en svært redusert åpningstid, kun to dager i uken, og bemanningen strekker ikke til.

Nå har det kommet noen friske penger til blant annet fritidshuset, men vi mener dette er smuler. Målet nå må være åpent alle dager utenom skoletid samt helger og ferier.

For de familiene med barn som allerede er involvert i hendelser, forutsetter vi at barnevernet er på banen med bistand til de foresatte.

Det er helt uakseptabelt at barn ned i 9-årsalderen deltar i eller blir offer for kriminalitet.

Her er det foresatte som trenger hjelp med foreldrerollen.

Grep må gjøres nå, før ting eskalerer ytterligere.