Skip to main content

Denne marka-turen kan du ta i helgen

DEMNING: Holmenvassbekken renner ned i Isielva, og var derfor driftsvann for Bjørum sag. For å utnytte vannet bedre ble det derfor laget en steindemning med luke i østenden av vannet, kalt Niskinndemningen. Nå er saga nedlagt og damluka er trukket opp.FOTO: ODD TORE SAUGERUD

Denne turen starter på Sollihøgda og tar deg rundt østsiden av Niskinnvannet og videre frem til Toresplassen.

På tilbaketuren følger du Toresplassløypa.

Turen følger blåmerket sti og skiløype og er ca. 7 km. Start fra Sollihøgda kapell litt sør for Høymyr (parkering).

LES OGSÅ: Hjemmeferie? Kanskje disse godbitene kan friste?

For ruteopplysninger med buss til og fra Sollihøgda – ring Trafikanten (Buss 171 Hønefoss) eller sjekk Ruters nettsider eller app.

Følg blåstien mot Mustadkroken som ligger i sørøstenden av Niskinnvannet (Holmevannet). Navnet Niskinnvannet antas å skrive seg fra Nis-kin som er lokal dialekt for nes-tjern.

LES OGSÅ: Er dette Asker og Bærums styggeste stedsnavn?

Vannet ble demmet opp, vannstanden steg, og det tidligere neset ble delt i flere holmer, derav navneforandringen fra Niskinn (Nestjernet) til Holmevannet.

Trivelig terreng

Vi passerer demningen i sørenden av vannet og fortsetter stien forbi Mustadkroken.

Dette er en av de største ubetjente markakoiene til DNT Oslo og Omegn.

Hytta har 24 sengeplasser og leies bare ut til grupper.

Fortsett blåstien på østsiden av vannet og videre i trivelig terreng over Rønningsåsen mot Toresplassen.

Stien passerer Rønningen, tidligere seter for Hole-bønder.

I dag er det kun tufter etter tidligere tiders seterhus her.

LES OGSÅ: Pakk for natt i naturen

 

Utsikt

Der blåstien møter skiløypa ved Plassevannet har du god utsikt mot Toresplassen.

Stedet eies av familien Fearnley/Astrup.

Familien har i dag selskapsarrangementer på gården.

På tilbaketuren følger du Tores-plassløypa som er en av tre hovedløyper i dette området vinterstid.

Etter regnværsperioder kan det være fuktig i denne siste delen av turen. Gummistøvler anbefales.

God tur.

 

 

 

Les flere artikler