Asker byr på mange muligheter for gode naturopplevelser og spennende friluftsaktiviteter.

Marka, skogen og ikke minst 17 mil kystlinje langs Oslofjorden og Drammensfjorden ligger klar til å bli utforsket.

Det samme gjør en rekke fine grønne lunger og uteområder hvor man kan nyte en kopp kaffe, lese en god bok eller bare rusle rundt for å treffe venner og kjente.

For Arbeiderpartiet er det et viktig prinsipp at naturen eies av oss alle. Vi vil sikre tilgang til marka og strandsonen og videreutvikle den flotte kyststien.

For at flest mulig skal kunne ta i bruk Askers fine natur, så må vi legge bedre til rette for mennesker med nedsatt mobilitet i frilufts- og uteområder.

Helt konkret kan dette gjøres ved at flere badeplasser tilrettelegges for rullestolbrukere. Sherpatrapp eller utsiktstårn rundt omkring i kommunen vil være til stor hjelp for mange, både yngre og de litt eldre.

Arbeiderpartiet vil jobbe for bedre informasjon og merking av Askers mange turstier, og toalettanlegg må selvsagt etableres på alle offentlige badeplasser.

Vi er også opptatt av at alle uteområder, stasjoner og holdeplasser rundt i kommunen skal være godt universelt utformet.

Les også

Ap vil prioritere skole og barnehage

Asker kommunes UU-gruppe (gruppe for universell utforming) som jobber spesielt med tilrettelegging for friluftsliv, har satt som mål (Handlingsplan 2024-2030):

  • tilrettelegge minst tre universelt utformede overnattingstilbud/ubetjente hytter i kommunen
  • etablere minst tre universelt utformede turstier/turveier i Asker

Dette er gode og nødvendige tiltak som selvsagt Asker Arbeiderparti støtter helhjertet, og vi gleder oss til å se resultatene.

Å legge godt til rette for friluftsliv og gjøre naturen tilgjengelig for alle er etter vår mening en særdeles god investering i innbyggernes folkehelse.

De store oppgavene løser vi best sammen. Vi får til mer sammen enn hver for oss. Godt valg!

Les også

Myter er kanskje den største barrieren