Samtidig med nyheten om at private Stabekktunet barnehage skal legges ned fordi Profier ikke vil forlenge leieforholdet, behandlet kommunestyret en helt utilstrekkelig og dårlig barnehageplan.

En helt uakseptabel ny plan for nedleggelse av en rekke små barnehager og for å bygge svært store, nye kommunale barnehager.

I tillegg planlegges det for en rekke nye private barnehager, men de skal bli mindre enn de kommunale. De relativt små i nærområdene skal bli private, de store sentraliserende kommunale.

Les også

Færre og større barnehager i Bærum

Den vedtatte planen inneholder også noen dramatiske feil.

Som eksempel skrives det at de nye kommunale barnehagene skal ha mellom 120 og 200 plasser, mens det litt lenger ut i dokumentet er det lagt inn at to nye barnehager på Fornebu skal være med 300 plasser. Mens alle nye private antas at vil få mellom 90 og 120 plasser.

Hvorfor skal det være forskjeller på størrelsene? Hvorfor skal kommunen planlegge på de kommersielle barnehagenes premisser?

Konsekvensene er uakseptable og kan synes som en systematisert undergraving av kommunale barnehagers rolle og omdømme.

Mange misliker store barnehager, og en systematisk forskjell i størrelse fremmer privates omdømme til fordel for private.

De kommunale vil virke mer sentraliserende enn de private. De private, enten de er ideelle eller kommersielle, vil være bedre lokalisert rundt i Bærums mange nærmiljøer.

Bedre for foreldre, bedre for barn og bedre for å redusere bilbruken og derved også mer miljøvennlige. De vil skape mindre kø og være lettere å komme til og fra.

Barnehagebehovsplanen behandler ikke de problemene skillet mellom kommunale, ideelle og kommersielle barnehager skaper.

Nedleggelsen av barnehagen på Stabekk viser at kommunen står ganske maktesløs hvis en kommersiell eier vil legge ned.

På tross av det er det kommunen som har ansvar for å dekke barnehagebehovet, men uten nødvendige virkemidler for å styre barnehagetilbudet.

Det er godt det er valg snart. Kanskje er det håp om endring, selv i Bærum?

Dette skyldes også svakheter i opptaksordningen, som skaper systematiske forskjeller mellom barnehagene ut i fra hvem som eier.

Nasjonalt er det forskningsmessig godt dokumentert at det er store forskjeller på barnegruppene mellom kommunale og private.

Andelen barn med behov for særskilt oppfølging er vesentlig større i kommunale enn private barnehager. Hvordan dette ser ut i Bærum, og hvordan det kan endres, burde en barnehageanalyse vurdere, men det gjør den vedtatte analysen dessverre ikke.

Kanskje det største problemet i barnehagene er vanskelighetene med å rekruttere og beholde nok ansatte.

Bærum bygger nå konsekvent dyre boliger få har råd til å kjøpe. Et voksende problem for mye arbeid som må gjøres i Bærum.

Dette bidrar sterkt til rekrutteringsproblemer i mange barnehager. Også dette burde en god barnehageanalyse se på.

Rødt foreslo sammen med SV å utarbeide en ny analyse med endret innretning, der ingen barnehager har mer enn 120 plasser. Men det ble dessverre stemt ned.

Det er godt det er valg snart. Kanskje er det håp om endring, selv i Bærum?