Fraværet i videregående skole har gått ned med en tredel

FULLTALLIG: Lærer Astri Strand Lindbæch (stående) underviser for en fullsatt førsteklasse ved Eikeli videregående skole – også en fredag ettermiddag.

FULLTALLIG: Lærer Astri Strand Lindbæch (stående) underviser for en fullsatt førsteklasse ved Eikeli videregående skole – også en fredag ettermiddag. Foto:

Langt flere elever på de videregående skolene møtte til timene første skole-halvår i år sammenlignet med i fjor.

DEL

– Det er så mye styr hvis du er borte fra skolen, folk gidder ikke skulke lenger, sier Synne Caroline Wegner Ingeberg (17).

Hun går i 2. klasse på Eikeli videregående skole i Bærum.

I fjor hadde hver elev i snitt 15,4 timers fravær ved skolen hennes første halvår. Etter at ny, strengere fraværsgrense ble innført i høst, har fraværet dalt til ni timer.

Den massive nedgangen i fraværet gjelder alle de videregående skolene i Asker og Bærum. Det viser ferske tall fra Akershus fylkeskommune for perioden fra skolestart til 15. januar.

Samlet har timefraværet gått ned med 37,6 prosent blant elevene i Asker og Bærum. Dagsfraværet er blitt redusert med 35,6 prosent.

Tendensen var klar allerede etter to måneder med nye regler. Da Budstikka gjorde opp status i november, hadde fraværet gått ned med drøyt 25 prosent.

LES OGSÅ: Rektor frykter flere stryker som følge av fraværsgrensen

Kommer til første time

Som Budstikka skrev i går, har også tallet på søknader om å få fri i skoletiden i grunnskolen blitt nær halvert de siste to årene. I 2014 ble reglene for å få permisjon i skoletiden strammet kraftig inn. Familier innvilger seg nå færre ferieturer i løpet av skoleåret, ifølge skoleledere i Bærum.

– Vi merker godt at langt flere elever stiller til timene. De velger karakterer foran ferie i skoleåret. Før manglet vi mange elever til første time, alle dager. Og en god del forsvant etter lunsj fredag. Sånn er det ikke lenger, sier Eikeli-rektor Dag Brustad.

Blant hans 414 elever er det på 3. trinn fraværet har gått mest ned.

– Jeg mener den nye fraværsgrensen gjør læringsmiljøet bedre. Elevene oppgir at det er blitt både bedre læringstrykk og trivsel her, sier rektor, som hele tiden har vært positiv til de nye fraværsreglene.

De slår fast at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil eleven som hovedregel ikke ha rett til å få karakter i faget.

LES OGSÅ: Mener fraværsgrensen rammer de svakeste elevene

– Jeg er svært fornøyd med at undervisningen gjennomføres for fulltallige klasser. Intensjonen med innføring av en sentral fraværsgrense var å øke elevenes tilstedeværelse på skolen og redusere skulk, sier John Arve Eide, fylkesdirektør for utdanning i Akershus.

Han forteller at sentrale myndigheter har signalisert at de vil gjennomgå erfaringer med fraværsgrensen før neste skoleår.

Demper kritikken

Meningene har vært delte om de nye fraværsgrensene. Elevrådet ved Eikeli videregående skole var blant dem som protesterte høylytt.

– Kravet om legeerklæring når vi er syke er en svakhet, sier elevrådsleder Ferdinand Gulliver Eckhoff Bech (16), som imidlertid har dempet noe av kritikken.

MEST LEST: Kjære kunnskapsminister, jeg skriver til deg i fortvilelse og sinne

– På mange måter er det jo bra at fraværet går ned. Men jeg er ikke sikker på om ordningen funker for dem som har alvorlige problemer hjemme, der det ikke bare handler om å skjerpe seg litt. Jeg er spent på å se hvor mange som får ikke-bestått til våren, sier han.

Økningen i tallet på elever som har fått vurdering uten karakter er på 2,9 prosent første halvår i år sammenlignet med i fjor. Elevene kan imidlertid ennå få karakter hvis de kommer seg under fraværsgrensen for årets totale timetall.

Artikkeltags