Fraværet i videregående skole har gått ned med en tredel

Langt flere elever på de videregående skolene møtte til timene første skole-halvår i år sammenlignet med i fjor.