Vi har et levende bysentrum og mange små lokalsamfunn. Mange identifiserer seg med Høn, Vakås, Hvalstad, eller Drengsrud først, så Asker, så Norge. I den rekkefølgen.

Vi går på ski. I løyper fra huset vårt, over jordet, gjennom nabolaget inn i skogen. Mange går ofte og langt.

Vi jobber hardt. Noen pendler. Vi har lokaltog, regiontog og flytog – buss og (el-)sykkel. Vi har beitende dyr, både hest og kyr. Vi har dyrket mark og grønne jorder.

Vi har idrettsanlegg, shopping og restauranter. Med Asker Museum, Trekanten og Hvalstrandfestivalen og en rekke lokale initiativ, er det ikke mangel på aktiviteter i nærmiljøet.

Ordfører Lene Conradi: En storstue for alle

Det er bygd og det er by. En god kombinasjon av gammel og ny.

Vi flyttet til Asker fra Bekkestua, fordi det gikk fra bygd til by. Men ser vi samme utvikling på ny?

Les mer på budstikka.no/debatt

Det er kanskje vi som er unike og drømmer oss bort på tur i marka, eller på en av de mange stiene som går mellom hus og hager over jorder og stille veier. Det er kanskje bare vi som nyter synet av kyr på beite, rådyr og rev. Som nyter en skitur på jordet. Eller har sendt poden på trening på Føyka og synes det er superpraktisk og flott å ha et idrettsanlegg midt i byen. Det er kanskje bare vi som digger at Asker har alt innenfor en bitte liten radius. Bygd og by i god balanse.

Askerbøringer er stille og forsiktige mennesker som fokuserer på familie, jobb og trening. Vi roper ikke høyt.

Men dere som er og alltid har vært askerbøringer – er det ingen av dere som reagerer på fortetting og snikinnføringen av byer ved alle togstasjoner?

Er det bare jeg som synes det er utrolig kult at idrettsanlegget ligger akkurat der det ligger og at poden kan komme seg dit uten bussbytte?

Er det bare jeg som synes en togstasjon kan være akkurat det og ikke trenger både butikker og leiligheter= At småhusbebyggelse er ganske koselig og at vi ikke trenger lavblokker rundt alle stasjoner? Er det bare jeg som frykter at Askers unike sider vil forsvinne? At de små bygdesamfunnene vi identifiserer oss med, blir til byer og at grønt blir til grå betong?

Vi må forholde oss til befolkningsveksten og miljøet, er forklaringen fra politikerne på de mange byggeprosjekt Asker nå iverksetter.

Bakgrunn:

Men er fortetting god miljøpolitikk? Og er veksttankegangen i tråd med tanken om sirkulær økonomi? Ganske usikker. De endringer vi gjør nå, kan ikke reverseres.

Så det store spørsmålet er; hvis vi bygger for fremtiden. Kommer våre barn og barnebarn til å takke oss for innsatsen?