Engasjementet rundt Askerparken og Føyka har vært formidabelt i flere år. Neste runde kan bli behandlet under et massivt tidspress frem til sommeren.

Etter at Asker Skiklubb i september 2019 sa nei til en avtale om å selge Føyka og flytte til Drengsrud, fikk kommunedirektør Lars Bjerke og kommuneplansjef Tor Arne Midtbø utarbeidet en mulighetsstudie for kommunens eiendom på Føyka. Planene, som først viste 265 leiligheter i Askerparken og på dagens matcharena, senere nedskalert til 225, utløste kraftig motstand.

3.200 underskrifter ble samlet inn med krav om at Askerparken skal bevares. I det pågående arbeidet med arealplanen for Asker er det kommet inn 175 innspill rundt Askerparken og Føyka alene. De innspillene kan oppsummeres med Midtbøs egne ord: Et ganske unisont krav om at dagens reguleringsplan beholdes.

Det vil si at dersom det skal bygges boliger, må det primært skje på Skiklubbens eiendom nærmest sentrum, mens parken må beholdes.

Tirsdag skal formannskapet vedta om Føyka-området skal legges ut på en ny høring. Selv om høringsinnspillene så langt har vært unisone, har forslaget til vedtak en annen ordlyd. Kommuneledelsen foreslår at hele Føyka-området ses under ett og at minimum 50 prosent skal være avsatt til fysisk aktivitet.

Spørsmålet er om et slikt vedtak vil dempe engasjementet eller om det vil komme mange nye innspill innen vi skriver utgangen av april.

Det vil se merkelig ut hvis det første kommunestyret i nye Asker ikke klarer å få vedtatt en arealstrategi.

Flere partier med Høyre i spissen har som overordnet mål at den første arealstrategien i den nye kommunen får et så bredt flertall som mulig. I den planen er Føyka bare én brikke i et særdeles stort og komplisert puslespill.

Tidspresset om å fatte et endelig vedtak i kommunestyrets siste møte i juni er derfor formidabelt, fordi det også parallelt må forhandles med Statsforvalteren og Viken fylkeskommune om en rekke innsigelser mot planer andre steder i Asker. Dessuten må innspillene fra den kommende høringsrunden, som omfatter flere kompliserte saker enn bare Føyka, behandles på en forsvarlig måte.

I et normalår ville det vært naturlig å ta seg bedre tid og skjøvet behandlingen til utpå høsten. I år er dette svært krevende, fordi det er kommunevalg.

Det vil se merkelig ut hvis det første kommunestyret i nye Asker ikke klarer å få vedtatt en arealstrategi. Det vil innebære at saken overlates til et nytt kommunestyre med en ny politisk sammensetning.

Føyka-området har kraft nok i seg selv til å bli en valgkampsak – uansett hva som skjer frem mot sommeren. Det er likevel liten grunn til å tro at det kommer til å skje særlig mye der de nærmeste årene, selv om arealformålet skulle bli vedtatt. Til det er det altfor mange uavklarte spørsmål om veien videre, både i Asker Skiklubb og i Asker kommune.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.